Raad van Advies en Raad van Toezicht

De Raad van Advies is gekozen door de leden en bestaat uit:

  • Mevrouw F. Eefting (voorzitter), bestuurder bij De Vogellanden
  • Mevrouw H. de Bruijn, bestuurder bij Carintreggeland
  • Mevrouw A. Bouwmeester, bestuurder bij Zorggroep Apeldoorn
  • Mevrouw J. Snel, directeur Centrale Huisartsenpost Almelo
  • De heer M. Duvigneau, bestuurder SZMK – Marga Klompé
  • Mevrouw E. Liefers, bestuurder Baalderborg Groep
  • De heer J. Bedeaux, bestuurder RIBW

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer P. Hermsen, Portefeuille bedrijfsvoering
  • Mevrouw A. Nelis, interim-voorzitter | Portefeuille zorg

Momenteel loopt er een open procedure voor de werving van een nieuwe voorzitter RvT.

Het Dagelijks Bestuur ALV bestaat uit:

  • De heer R. Jaspers, bestuurder GGNet

Vanwege het aanstaande vertrek van dhr. Jaspers als bestuursvoorzitter van GGNet, komt het voorzitterschap van de Algemene Ledenvergadering WGV eveneens beschikbaar. Volgens het reglement Algemene Ledenvergadering bestaat het DB ALV uit 3 personen, voor alle drie de functies moeten nieuwe personen geworven worden. Het streven is om voor de zomer een nieuw DB ALV te kunnen introduceren. Indien u zich kandidaat wilt stellen, dan kunt u zich melden bij Irene van Tend.