Raad van Advies en Raad van Toezicht

De Raad van Advies is gekozen door de leden en bestaat uit:

 • Mevrouw F. Eefting (voorzitter), bestuurder bij De Vogellanden
 • Mevrouw H. de Bruijn, bestuurder bij Carintreggeland
 • Mevrouw A. Bouwmeester, bestuurder bij Zorggroep Apeldoorn
 • Mevrouw J. Snel, directeur Centrale Huisartsenpost Almelo
 • De heer M. Duvigneau, bestuurder SZMK – Marga Klompé
 • Mevrouw E. Liefers, bestuurder Baalderborg Groep
 • De heer J. Bedeaux, bestuurder RIBW

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Mevrouw A. Nelis, interim-voorzitter 
 • De heer P. Hermsen, portefeuille bedrijfsvoering
 • Mevrouw A. Nelis, portefeuille zorg

Het Dagelijks Bestuur ALV bestaat uit:

 • De heer R. Jaspers, bestuurder GGNet

Zoals algemeen bekend legt Rob Jaspers zijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet per 30 september a.s. neer. In het verlengende daarvan komt daarmee statutair ook een einde aan zijn rol als voorzitter van de ALV van WGV Zorg en Welzijn. Aangezien de discussie over de inrichting van WGV nog loopt en besluitvorming over de topstructuur (ALV, RvT, Adviesraad en directeur) nog moet plaats vinden, wordt deze rol tijdelijk ingevuld door Jan-Willem Bedeaux vanaf 1 oktober. Eind dit jaar of begin volgend jaar kan dan worden overgegaan tot permanente invulling, afhankelijk van de keuzes die door WGV worden gemaakt.