Mensen die hun baan verliezen door corona, kunnen vaak wel aan de slag in een andere sector. Zo’n carrière-switch is voor de één makkelijker dan voor de ander. In de Achterhoek is een mobiliteitsteam ingericht om deze gedwongen carrièreswitchers te begeleiden.

Jorik Huizinga, wethouder Werk en Inkomen en Volksgezondheid bij de gemeente Doetinchem is initiatiefnemer van het mobiliteitsteam voor de Achterhoek. "Als wethouder bij de centrumgemeente in de Achterhoek vind ik dat mijn rol. Maar we doen het samen! Alle betrokken partijen doen mee zoals: UWV, VNO/NCW, vakbonden, onderwijspartijen en SBB en werkgevers."

Toekomstbestendige arbeidsmarkt  

Voor corona was de werkloosheid in de Achterhoek laag. Bij dienstverlenende beroepen en commerciële beroepen zijn de werkloosheidsaanvragen sterk gestegen. Nog steeds is er een tekort aan gekwalificeerd personeel in de sectoren zorg en welzijn, techniek en logistiek. Het is dus een uitgelezen kans om mensen uit overschotsectoren te begeleiden naar werk in deze sectoren. Voorheen ondersteunden UWV en de gemeente alleen werklozen of mensen die extra hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt.

Nu breidt de hulp uit naar mensen die buiten de arbeidsmarkt dreigen te vallen. Het begeleiden van werk-naar-werk, dat is een grote verandering in denken en beleid. “Natuurlijk weten we al veel langer dat we deze ontwikkeling moeten nastreven om te zorgen voor balans op de arbeidsmarkt. Maar in een crisis focust ieder op de waan van de dag. We hebben onze handen vol met het organiseren van alle covid-regelingen en coronamaatregelen.” Huizinga ziet de samenwerking in het mobiliteitsteam als een kans om te focussen op de lange termijn. “Mensen zijn gebaat bij meer flexibiliteit en mogelijkheden om te switchen. Corona creëert de urgentie voor werkgevers om samen met hun werknemers het gesprek te voeren over mobiliteit.” 

"We gaan het gewoon doen"


Regionale samenwerking  

Waar partijen voorheen vooral op lokaal niveau de samenwerking zochten, werkt het mobiliteitsteam op regionaal niveau. De centrumgemeenten zijn opgeroepen om hier het voortouw in te nemen. Huizinga: “Ik ben wethouder voor alle inwoners van de Achterhoek, maar ook voor bedrijven en instellingen, dus ik heb geen belang bij een bepaalde partij.