Alles is behoud

Om de problemen in de arbeidsmarkt het hoofd te bieden concentreert WGV zich dit jaar vooral op de zorgprofessional. Hoe houden we die inzetbaar en gelukkig? Volgens Susanne Katus is dat de vraag waar het allemaal om draait. “Waarom vertrekken medewerkers uit de zorg en welzijn en wat kunnen wij doen om de knelpunten op te lossen?”  

Als nieuwkomer in Oost-Nederland heeft de directeur-bestuurder haar best gedaan de regio’s te leren kennen. De gehouden behoeftepeiling onder de leden in de eerste coronagolf was qua timing en middel een mooie manier om kennis te maken en goed te luisteren naar de leden. “De peiling en de gesprekken met bestuurders hebben mij en de WGV heel veel inzicht gegeven in wat ons nu te doen staat. Het voelde af en toe als een cadeau, de gesprekken, de openheid, een lid die mij toevertrouwde: het voelt nu alsof jullie heel dichtbij zijn. Dat was ons uitgangspunt in de crisis, kijken hoe we kunnen helpen en dienstbaar zijn.” 

Medewerker centraal  

De verschuiving om naast het versterken van de HR-afdeling ook direct activiteiten te gaan organiseren voor zorgprofessionals is een bewuste keuze. “We willen laten zien dat de zorgprofessionals echt heel belangrijk zijn.

De hart onder de riem actie, de medewerker centraal week en het corona-fitpakket zijn allemaal succesvolle acties geweest. Ook dit jaar gaan we weer de medewerker in het zonnetje zetten.”

WGV kijkt naar de arbeidsmarkt als geheel. “Hierin is de ontwikkelvraag van zorgprofessionals cruciaal”, denkt Susanne. “Even de pas op de plaats: ga ik mijzelf ontwikkelen in mijn huidige functie, of in een andere sector? Heel mooi voor de mobiliteit binnen de sector, maar ook in de verschillende branches. Bijvoorbeeld de VVT-medewerker die een tijdje in het ziekenhuis kan werken.” Die uitwisseling mag volgens Susanne nog veel meer gaan plaatsvinden. “Het is ook ontzettend leuk, want je ontwikkelt jezelf in je vak. En je leert, dat is pas echt je leven lang ontwikkelen, ik ben ervan overtuigd dat dat bijdraagt aan werkgeluk.”

"Dat was ons uitgangspunt in de crisis, kijken hoe we kunnen helpen en dienstbaar zijn"

WGV Jaarplan 2021  

In het jaarplan van de WGV draait bijna alles om het behoud van onze zorgprofessionals en regionale samenwerking. Om de problemen in de arbeidsmarkt aan te pakken concentreert WGV zich in 2021 op de volgende thema’s: arbeidsmarkt en de nieuwe ontwikkelingen, zoals; versnelde zij-instroom, de medewerker centraal (behoud en ontwikkeling), leiderschap (behoud en goed werkgeverschap), zorgtechnologie en innovatie, anders werken op de werkvloer en door samenwerkingsverbanden, contractuitbreiding, innovatieve tools.