"We hebben een baan voor je, we weten alleen nog niet welke"

Met die boodschap komt het voorstel voor het Huis van de Zorg in de regio Twente. Met zorginstellingen, onderwijs en overheid worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. De doelen zijn onbenut arbeidspotentieel aanboren en sectoren met overschotten en tekorten aan personeel op elkaar laten aansluiten. 

Daar blijft het niet bij. Ook alle andere facetten zijn in het projectvoorstel te vinden. “Als je de voordeur openzet, moeten mensen niet via de achterdeur verdwijnen”, vindt Arjan Kampman, die als wethouder van Enschede een van de belangrijkste trekkers is van het Huis van de Zorg. “Je moet met plezier blijven werken, het vol kunnen houden en fit voor het werk blijven. Als iemand niet blij is met een functie in de ouderenzorg dan zijn er zoveel andere mogelijkheden. Ook het benutten van technische ontwikkelingen is belangrijk. Alles is nodig om voldoende handen in de zorg te hebben. Dat vergt volop samenwerking en dat kunnen we met dit project bereiken.”  

Enthousiast 

De plannen zijn net door de stuurgroep, waarin de wethouder, de directeur-bestuurder van WGV Zorg en Welzijn en de directeur van Endoor zitten, goedgekeurd. Nu is het aan het Twente Board, dat zich ondermeer bezighoudt met Human Capital in de regio, om er een klap op te geven en de financiering rond te krijgen. Die klap wordt binnen enkele maanden verwacht. John van der Vegt, voorzitter van het college van bestuur van ROC Twente, is net zo enthousiast als wethouder Kampman. “Wat mij betreft waren we al begonnen.” 

"Dit initiatief heeft als voordeel dat heel Twente meedoet"

Met deze manier van werken is met het House of Skills Logistiek en eenzelfde huis voor techniek ervaring opgedaan. “Dit initiatief heeft als voordeel dat heel Twente meedoet.” John van der Vegt gaat er met zijn ROC voor zorgen dat mensen de opleiding krijgen waarmee ze aan de slag gaan. “In een regulier opleidingstraject moet iemand in de mal van een opleiding passen en eindig je met een diploma. Nu krijgt iemand een maattraject waarmee hij of zij het werk kan gaan doen.”