Nog niet zo heel lang geleden waren technologie en zorg twee gescheiden werelden. Maar dat verandert snel. WGV Zorg en Welzijn heeft Zorgtechnologie voor de komende tijd zelfs tot speerpunt benoemd. Kan technologie medewerkers en cliënten ondersteunen en zo ja, hoe introduceer je nieuwe mogelijkheden dan succesvol in je organisatie? Met Laura Steman en Stephanie Koenderink kijken we naar de ervaringen uit de praktijk.

Laura Steman is regionaal projectleider Technologie voor Warme Zorg, Samen voor Sallandse zorg en Solis Zorgtechnologie: “Mijn rol is instellingen uit de VVT, Verstandelijk Gehandicaptenzorg en GGZ bij elkaar brengen. Samen kijken we dan naar de vraag hoe we technologie zo goed mogelijk kunnen inzetten.” 

Stephanie Koenderink werkt als stafmedewerker innovatie & techniek bij de Parabool, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. “Ik houd me bezig met het inbedden van zorgtoepassingen, naar het kijken waar de behoeften liggen. Ik doe dit nu 3½ jaar, voor die tijd bestond deze functie nog niet. 

Toen ik mijn master Gezondheidspsychologie en Technologie begon, ging het in de sector nog maar mondjesmaat over zorgtechnologie, toen ik klaar was, was het dagelijks onderwerp van gesprek.”

Hulp van Vilans

Steman:“Mijn kennismaking met zorgtechnologie was toen ik nog als manager in de zorg werkte en ik de vraag kreeg ‘wat technologie voor ons zou kunnen betekenen’. Dat bleek lastiger dan het klonk, ik zag al snel door de bomen het bos niet meer. Ik heb toen bij Vilans aangeklopt, daar hebben ze me op weg geholpen.” 

"Hoe simpeler het is, hoe beter het werkt"

“Binnen Solis was ik in het begin een eenling, het inzetten van technologie speelde niet echt. Bij de introductie ervan ben ik begonnen met welzijn, dat is voor iedereen vrij laagdrempelig. En de technologie daarvoor was al beschikbaar: zoals een braintrainer en belevenistafel. In het algemeen geldt: hoe simpeler het is, hoe beter het werkt. Vervolgens zijn we gaan kijken naar zaken die zorgverleners ondersteunen in hun werk zoals beeldbellen, domotica en robots..”