In de nieuwe onderwijsvisie staat de goede relatie tussen zorgprofessional en client centraal. De onderwijsvisie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 4 HBO-, 8 MBO- en de zorg- en welzijnsinstellingen lid van WGV Zorg en Welzijn. 

“In Oost-Nederland werken de zorg- welzijns- en onderwijsinstellingen vanzelfsprekend samen omdat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in deze regio. Iedere instelling heeft een visie en een ambitie naar de toekomst als het gaat om ontwikkelen en opleiden. Er zijn dan ook veel initiatieven waarbij onderwijs en werkveld samenwerken.   

In onze regio is een van de verbindende schakels opleiden. Om alle betrokken partijen een handvat te bieden en een antwoord te geven op de vraag om nog meer bestuurlijke samenhang te generen, is het initiatief genomen een gezamenlijke onderwijsvisie (4 HBO-, 8 MBO- en de zorg- en welzijns-instellingen, lid van WGV Zorg en Welzijn) voor onze regio te ontwikkelen. 

Leren van en met elkaar als het gaat om het vormen van professionele leer-gemeenschappen en innovatieve ontwikkelingen, zodat we een vitale regio zijn en blijven, dat is waar we voor staan.” Aldus Berry Lodder, directeur Zorg & Welzijn, Aventus.  


Leren met hoofd, handen en hart 

Onze aankomende zorgprofessionals gaan leren met hoofd, handen en hart beleven als zij in Oost-Nederland een opleiding volgen. Hybride leren of professionele leergemeenschappen, een leven lang ontwikkelen, flexibele opleidingsroutes en innovatie, dat zijn de ingrediënten van de onderwijsvisie. En op deze manier levert het onderwijs zelfbewuste zorgprofessionals af met een stevige basis aan vakkennis, vakvaardigheden, generieke vaardigheden en kennis van zorgtechnologie en sociale innovatie. Precies wat zorgorganisaties nodig hebben.  

"Urgentie creëert verbinding"

Andre Endeman, lid raad van bestuur Zorggroep Sint Maarten, vult aan: 
“De huidige problemen op de arbeidsmarkt zijn zo urgent dat samenwerking onontbeerlijk is. Als je nu niet samen optrekt loopt het arbeidsmarkttekort op. En de mismatch op de aansluiting op de benodigde competenties in de zorg en welzijn neemt toe. Zo loop je onmiddellijk achter de feiten aan, en loop je een achterstand op die niet zomaar in te halen valt. Met de gezamenlijke onderwijsvisie hopen we hier een goede bijdrage aan te leveren.”