Corona is nog steeds actueel en heeft zijn weerslag op de vitaliteit van medewerkers in de zorg. Verzuim was altijd al een belangrijk thema in de sector zorg en welzijn, maar wordt door de huidige corona-pandemie uitvergroot en staat bovenaan de agenda. Welke impact hebben alle ontwikkelingen op de verzuimcijfers in de zorg? En hoe kunt u met inzicht beter sturen op verzuim? Vernet neemt u mee in de actuele verzuimcijfers.  

Over Vernet 

Vernet is marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector en benadrukt het belang van goed inzicht. Marjolijn Pouw, manager Marketing, Communicatie vertelt: “Om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het aanpakken van verzuim, is het belangrijk om het antwoord te vinden op vragen als: hoe hoog is mijn verzuimpercentage, welke ontwikkeling is zichtbaar, hoe doe ik het ten opzichte van de branche, hoe staat het met de meldings-frequentie en hoe is het verzuim verdeeld over de aanwezige leeftijdsklassen? En, stel uzelf de vraag hoe is de verdeling over kort, middel, lang en extra lang verzuim in mijn organisatie. Om goed beleid te maken, en hier daadwerkelijk op te kunnen sturen, is inzicht cruciaal: want waar zit het verzuim in uw organisatie,

welke deel veroorzaakt het grootste deel van de kosten. Heeft uw organisatie dit inzicht?” 

Hoe staan we ervoor?

Actuele verzuimcijfers van Vernet, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in verzuimdata, tonen aan dat de druk op het zorgpersoneel momenteel groot is: in het jaar 2020 waren op een gemiddelde dag 70 duizend werknemers in de sector niet inzetbaar. Het verzuim in de zorgsector is in het coronajaar 2020 sterk toegenomen, met ruim 11 procent ten opzichte van 2019. Gemeten over de hele zorgsector kwam het verzuimpercentage afgelopen jaar uit op 6,83 (2019: 6,14 procent). Het betreft ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT).  

Verzuim 2020 in de regio in Oost-Nederland  

De ziekenhuiszorg (ZKH), de gehandicapten-zorg (GHZ) en de geestelijke gezondheids-zorg (GGZ) in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn scoren met hun gemiddelde verzuimpercentage beter dan de landelijke percentages in hun branche. Helaas zorgt het gemiddelde verzuimpercentage van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) van 8,22% (0,19% hoger uitkomend dan het landelijke branche percentage)

ervoor dat het gemiddelde verzuim percentage in Oost-Nederland met 7,15% hoger scoort dan het landelijk gemiddelde percentage in de zorg. (Bron: Vernet Viewer WGV Zorg en Welzijn) 
Klik hier voor de verkorte regiorapportage.

Vernet Health Ranking 

Op 5 maart heeft Vernet de winnaars van de Vernet Health Ranking 2020 gefeliciteerd. In Oost-Nederland vielen Tactus verslavingszorg en De Vogellanden in de prijzen. Meer weten over hoe uw organisatie scoort? Klik op deze link om te kijken of uw organisatie hoort bij de koplopers, middenmoot of achterblijvers! 

Vernet helpt werkgevers en branche-organisaties om meer grip te krijgen op verzuim en te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. De Viewer, het basisrapport van Vernet, biedt klanten op kwartaalbasis inzicht in de verzuimcijfers van de eigen organisatie afgezet tegen de branchecijfers. Door te vergelijken met de branchecijfers worden cijfers in perspectief gezet. De cijfers wijzen je op de verbeter-mogelijkheden in de organisatie, met deze informatie kan de werkgever snel en doeltreffend aan de slag. Meer weten over Vernet of een voorbeeld Viewer ontvangen? Kijk dan op www.vernet.nl of neem contact op met [email protected]