De Regeling Vervroegd Uittreden
(RVU-regeling) is ingesteld als ontslagbescherming voor oudere medewerkers. Bij ontslag van een oudere medewerker moest de werkgever 52% extra heffing betalen. De regeling had een averechts effect, omdat er geen maatwerk meer mogelijk was.

Sinds 1 januari 2021 biedt een nieuwe regeling de mogelijkheid om een oudere medewerker toch een ontslagvergoeding mee te geven. Zonder dat daarover de RVU-heffing van 52% hoeft te worden afgedragen. 

De oudere medewerker staat centraal 

De versoepeling is in het leven geroepen om oudere werknemers tegemoet te komen die overvallen zijn door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en die niet in staat zijn gezond de AOW-leeftijd te bereiken.  

Niet alleen bij zwaardere beroepen. 

De versoepeling is generiek opgesteld.
Er zijn geen toetsingscriteria opgenomen om te bepalen of de betreffende werknemer inderdaad niet meer in staat is door te werken tot de AOW-leeftijd. Er wordt ruimte geboden aan sociale partners om maatwerkafspraken te maken op sectoraal niveau of op het niveau van de individuele werkgever. Dus in een cao of in een eigen regeling. 

De wetgever kiest voor maatwerk op sectoraal niveau. Het is namelijk onmogelijk om op centraal niveau vast te stellen voor welke groepen werknemers deze regeling zou moeten gelden. Cao-partners zijn het best in staat dit onderscheid te maken. Zij krijgen door het generieke karakter van de vrijstelling voldoende ruimte om recht te doen aan de specifieke (werk)omstandigheden van hun sector en om in te schatten of de daarbij gemoeide kosten acceptabel zijn. 

Cao VVT en de versoepeling RVU 

De versoepeling van de RVU-heffing zal bij alle nieuwe cao-onderhandelingen op tafel komen te liggen. In de cao VVT is al een voorschot genomen op de versoepeling van de RVU-heffing. De regeling moet echter nog worden uitgewerkt. Uit de tekst blijkt in ieder geval dat partijen spelen met de gedachte om de regeling open te stellen voor werknemers die aantoonbaar 45 jaar in de sector hebben gewerkt.  

RVU en Strategisch Personeelsbeleid 

Nieuwsgierig naar wat de regeling voor uw organisatie zou kunnen betekenen? Vooral in combinatie met het Strategisch Personeelsbeleid? Of zijn er andere vragen? Neem dan contact op met Hanze advocaat via 085-2733586.  

Samenwerking WGV en Hanze advocaat 

Frans Landstra is arbeidsrechtadvocaat en eigenaar van Hanze advocaat, landelijk het enige arbeidsrechtkantoor wat zich volledig in de zorg heeft gespecialiseerd. WGV Zorg en Welzijn heeft een samenwerkingsverband met Hanze advocaat gesloten. Onderdeel daarvan zijn een gratis juridische helpdesk en trainingen voor HR en management.   

Op 8 april en 24 juni geeft Hanze advocaat een training over de nieuwe RVU mogelijkheden.