Waarom alleen de verbinding zoeken binnen zorg en welzijn, terwijl er genoeg andere branches zijn waar arbeidspotentieel verborgen ligt of krapte is? In Zwolle denken ze met de Human Capital Agenda groot, maar gaan ze stap voor stap vooruit. “De kartrekkers opereren gemotiveerd aangelijnd”, vertelt Fenna Eefting, voorzitter van de sectortafel Zorg en Welzijn en bestuurder van Vogellanden, waar ze werken aan revalidatie, bijzondere tandheelkunde en gezonde leefstijl. “Je moet constant rekening houden met verschillende belangen en ook de taal verschilt per branche.” 

Enkele jaren voor de coronapandemie werd een start gemaakt met de Human Capital Agenda. In die tijd stond vooral de zorg - en de krapte op die arbeidsmarkt - centraal. Onderwijsinstellingen werden betrokken en vanuit dezelfde verlangens en doelen volgden bijeenkomsten. “Er is toen veel energie gestoken in onderlinge relaties. Niet met als doel om efficiënter te worden en meer geld te verdienen,
maar om te investeren in ons menselijk kapitaal, het gelukkiger worden.” 

Vijf actielijnen 

Covid doorkruiste daarop allerlei plannen, maar bleek ook de kans te bieden de agenda te concretiseren en met andere branches te verbinden. “We hebben die periode goed benut”, vindt Fenna Eefting. “Er zijn vijf actielijnen uitgedacht, waarvan onze achterban zegt: dat zijn de onderwerpen die we nodig hebben.” 

De vijf actielijnen zijn ‘Maak werk van je droombaan’, ‘Creëren meer leer- en werkplekken’, ‘Iedereen doet mee’, ‘Technologische innovatie’ en ‘Goed werkgeverschap en preventie’. Sandra Duijn is netwerkregisseur van de sectortafel Zorg en Welzijn en projectmanager van de sector-overstijgende actielijn ‘Maak werk van je droombaan.’ “Alle sectortafels zijn betrokken. Er zijn genoeg mensen met ervaring en competenties die nu niet meedoen. Door branches te verbinden, zet je de deuren naar elkaar open. Denk bijvoorbeeld aan mensen in de bouw. Dat is vaak zwaar fysiek werk. Wat als iemand dat niet meer volhoudt? Dan is een baan in de ouderenzorg misschien ideaal. Dan moeten wij ervoor zorgen dat dat kan.”