“Het besef dringt door dat we elkaar nodig hebben. Dat de één niet zonder de ander kan.”

"Het lijkt wel of dit jaar volledig in het teken heeft gestaan van plannen maken. Het bleek dat we elkaar nodig hebben om plannen te maken, sterker nog, dat een plan pas uitvoerbaar is als er draagvlak voor is. Draagvlak ontstaat pas als sprake is van meerwaarde voor alle betrokkenen. Dat betekent dat er ‘gepolderd’ moet worden. Wie wil meedoen? Onder welke condities wil men meedoen? Het besef dringt door dat we elkaar nodig hebben. Dat de één niet zonder de ander kan. Dat er win-win situaties geschapen kunnen worden. Dit voedt de wil om samen te werken. Juist op regionaal niveau liggen kansen."

"WGV Zorg en Welzijn is als regionale club met name bezig met vraagstukken rond personeelsvoorziening. De uitdagingen op dat vlak zijn groot. Landelijke voorstellen voor aanpassing van de structuur en financiering van de sector zorg en welzijn hebben grote gevolgen. Niet alleen voor patiënten en cliënten, maar ook voor de professionals die in deze sector werkzaam zijn."

"Een besluit om de uitdagingen die hieruit voortvloeien in regionaal verband met alle relevante partijen gezamenlijk op te pakken, is een belangrijke eerste stap die gevolgd zal moeten worden door een groot aantal vervolgstappen."

"Plannen maken is één, plannen uitvoeren is twee. Het feit dat in de diverse regio’s een breed draagvlak ontstaat voor een regionaal pact zorg en welzijn en de bouwstenen voor concrete plannen van alle kanten worden aangedragen, is een goed teken. Samen kom je een heel eind."

"De inhoud van dit bestuurdersmagazine laat zien dat we ons in een dynamische omgeving bevinden. Het kan dan ook geen kwaad om goed om ons heen te kijken en ook wat verder weg te kijken. Dat gebeurt ook in dit magazine. De actualiteit van vandaag is over een paar jaar weer geschiedenis. Ik hoop we samen geschiedenis kunnen schrijven."

Gerard Nederpelt
Directeur WGV Zorg en Welzijn