De zorg- en welzijnssector verandert snel onder invloed van overheidsbeleid, maar ook door demografische ontwikkelingen als vergrijzing en het ontstaan van krimpregio’s. Het werkterrein verschuift van instellingen naar de wijk en thuissituatie van cliënten. Een van de gevolgen hiervan is dat het voor mbo-studenten in deze sector moeilijker wordt om een stageplek te vinden. Scholen worden gedwongen creatieve oplossingen te vinden om hun studenten toch de benodigde praktijkervaring te laten opdoen.   

Kristel Vrolijk is opleidingsmanager bij het Alfa-college in Hardenberg. "Niet alleen de sector verandert,” zegt ze, "maar vanaf dit schooljaar hebben studenten ook meer begeleide onderwijstijd. De combinatie meer uren op school met het teruglopend aantal stageplaatsen dwingt ons om creatieve oplossingen te vinden.” 

"De combinatie meer uren op school met het teruglopend aantal stageplaatsen dwingt ons om creatieve oplossingen te vinden”

Nieuwe stageplekken 

"Wij hebben dankzij een subsidie binnen onze school iemand die uitsluitend bezig is met creëren van nieuwe stageplekken", zegt Wilfried Rouwhorst, opleidingsmanager bij de vestiging Groenlo van het Graafschap College. "We hebben instellingen in de regio benaderd die met ons hebben meegekeken en meegedacht. Daaruit zijn mooie projecten ontstaan. Zo heeft de Gouden Leeuw Groep in Dieren een zorghotel aangekocht dat uiteraard bemenst moet worden. Onze studenten werken daar nu samen met medewerkers op een ‘leerafdeling’, begeleid door een docent van school.” 

Andere nieuwe projecten zijn onder andere een maatjesproject bij Estinea, een instelling voor mensen met een beperking. Daar vormen de studenten koppeltjes met bewoners en zijn ze hun vaste aanspreekpunt. En toen men bij zorgcentrum Markenheem extra studenten Verpleegkunde kon aannemen, zijn er tegelijkertijd studenten Helpende Zorg en Welzijn naartoe gegaan die nu onder begeleiding van een docent van het Graafschap College allerlei activiteiten voor bewoners organiseren. >