Meer dan ooit worden organisaties in zorg en welzijn geconfronteerd met arbeidsrechtelijke zaken. Ziekte en re-integratie, het nieuwe ontslagrecht en reorganiseren zijn onderwerpen die aan de orde van de dag zijn. Een goede reden om te investeren in arbeidsrechtelijke kennis. 

WGV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Hanze advocaat en Vitaal Verder in februari en maart 2015 de leergang arbeidsrecht voor managers P&O, personeelsadviseurs en beleidsmedewerkers uit zorg en welzijn. De leergang bestaat uit onderstaande drie modules, die los maar ook in combinatie te volgen zijn.

Verzuimmanagement, hoe werkt dat in de praktijk

Elke P&O-er heeft er bij tijd en wijle mee te maken: een hoofdpijndossier in verzuimbegeleiding. Tekenend is het spanningsveld tussen praktisch casemanagement en de juridische werkelijkheid. Onder andere verzuim en sociale media, UWV-proof ziektedossier, ziekte en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en praktische tips bij ziekte en re-integratie komen aan bod in deze module.


Nieuwe Wet Werk en Zekerheid en het ideale personeelsdossier

De wijzigingen die voortkomen uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid worden in deze module uitgelegd, inclusief praktische tips. U leert hoe u de nieuwe wet maximaal kunt benutten. Het tweede gedeelte van de module gaat in op het ideale personeelsdossier in arbeidsrechtelijke zin: hoe pakt u verbetertrajecten aan en hoe begeleidt u managers in het traject richting een verbetering van het functioneren van de werknemer óf een kantonrechterproof dossier.

Reorganiseren in zorg en welzijn 

De drie decentralisaties, veranderende organisatie-inzichten en de grote budgetkortingen, maken verstrekkende ingrepen zoals reorganisatie onvermijdelijk. In deze module komt u te weten hoe u de regels van het UWV WERKbedrijf toepast en hoe u tot een boventalligverklaring komt, hoe afspiegelen werkt en wat ‘passende functies’ zijn.

Data, locatie en kosten

Voor meer informatie over de cursusdata, kosten en locatie kijkt u op www.wgvzorgenwelzijn.nl.