Na tien jaar neemt drs. Meindert Schmidt afscheid als voorzitter van de werkgeversvereniging. "Never a dull moment”, zegt hij, terugkijkend. 

Het waren boeiende jaren, zegt scheidend voorzitter Meindert Schmidt (62 jaar) over het decennium waarin hij voorzitter was van WGV Zorg en Welzijn. Hectische jaren ook, vol verandering. 

Zag het er in de beginjaren van zijn voorzitterschap nog naar uit dat er een groot tekort aan zorgpersoneel zou ontstaan, inmiddels zijn ontslagen bij zorginstellingen aan de orde van de dag. "We hebben daar een enorme switch doorgemaakt”, stelt hij vast. "Eerst was de vraag, hoe kunnen we in de vergrijzende samenleving met een krimpende arbeidsmarkt ooit voldoen aan de vraag naar zorgpersoneel. In 2020 werd zelfs een tekort van 400.000 arbeidskrachten verwacht. Maar nu de politiek flink bezuinigt op de zorg,

betekent dat een daling van het aantal arbeidsplaatsen. In de ramingen zie je dat er pas na 2018 weer meer ruimte komt.”

Gelukkig past de koers die WGV Zorg en Welzijn de afgelopen jaren uitzette ook bij de gewijzigde omstandigheden. Schmidt: "Het is nog steeds belangrijk dat er wordt gekeken naar hoe we personeel vitaal kunnen houden, hoe stageplaatsen en opleidingen aansluiten bij de praktijk en hoe technologische ontwikkelingen kunnen worden ingezet in de zorg. De autonome vraag naar zorg is er gewoon; de bevolking vergrijst. Je moet nu kijken hoe je die zorg met minder mensen efficiënt kunt organiseren. Mensen zullen ook aan het idee moeten wennen dat ze meer zelf moeten gaan betalen. Wat eerder collectief was geregeld, komt nu bij mensen privé terecht. Je zult zien dat we de situatie krijgen waarin professionals mensen helpen hun eigen zorg te organiseren, bijvoorbeeld met hulp van technologie.” >