Intersectorale mobiliteit wordt door de vereniging uitgelegd als grenzeloze mobiliteit

Op 11 december werd in Ahaus het Pact 'Arbeidsmarkt over de grens' ondertekend. Een Pact waarin een groot aantal organisaties uit de Nederlands-Duitse grensstreek beloven samen te gaan werken aan de totstandkoming van een grenzenloze arbeidsmarkt. Opvallend daarbij was de constatering dat de obstakels, beter te omschrijven als drempels, eigenlijk al tientallen jaren bekend zijn, maar nog steeds niet zijn geslecht. Denk daarbij aan de taalbarrière, problemen op het gebied van diploma-erkenning, verschillen in sociale en fiscale wetgeving, cultuurverschillen en ga zo maar door. Het grootste obstakel is mijns inziens het ontbreken van de wil om die barrières te slechten. 

Zowel uit Berlijn als Den Haag vragen politici om concrete voorbeelden van obstakels. Voorbeelden om als casus in een politiek debat te kunnen gebruiken. Daarmee ligt onmiddellijk het gevaar op de loer dat weer sprake is van incidentenpolitiek. Als de drempels al tientallen jaren bekend zijn, waarom moeten er dan nog steeds voorbeelden worden aangedragen?

Ook ik heb mijn handtekening gezet. In de Duitse grensstreek is de werkloosheid laag en staat men te springen om vakkrachten, ook in de sector zorg en welzijn, terwijl we in Nederland (tijdelijk) met overschotten zitten. Een goede gelegenheid om eens te zien hoe het er daar aan toe gaat. Ook onderwijsinstellingen vinden elkaar; een buitenlandstage is in alle opzichten een leerzame ervaring. Het begint echter allemaal met nieuwsgierigheid, met belangstelling voor de ander, met elkaar leren kennen en begrijpen. Intersectorale mobiliteit wordt door de vereniging uitgelegd als grenzeloze mobiliteit. De sector zorg en welzijn is in beweging, onze omgeving beweegt en we kiezen ervoor mee te bewegen en waar mogelijk ook te duiden in welke richting we het moeten zoeken. Volgend jaar willen we, samen met leden, bekijken wat die bewegingen kunnen betekenen voor de sector en de vereniging. Ondertussen is het ‘business as usual’. Dat betekent dat ons weer een druk jaar te wachten staat. 

Ik wens u fijne feestdagen.

Gerard Nederpelt
Directeur WGV Zorg en Welzijn