Geregeld vallen Riëtte van Heeswijk (links op foto) en Korien Nieuwenhuis even stil voordat ze antwoord geven op een vraag. De twee personeelsadviseurs van zorgorganisatie Viattence hebben de visie zo in hun hoofd zitten dat ze daar eigenlijk niet over nadenken. Alles binnen Viattence gebeurt vanuit de cliënt en is er bovendien op gericht om medewerkers zo prettig mogelijk te laten werken. “Steeds is de vraag: klopt het met onze visie? Warmte, betrokkenheid, aandacht en zorg; die woorden bepalen alles.” Het leidt er tot tevreden bewoners, terwijl het ziekteverzuim onder de dik achthonderd medewerkers veel lager is dan in veel andere zorgorganisaties waar gereorganiseerd wordt. 

De zorgorganisatie heeft locaties en biedt zorg in de regio tussen Zwolle en Apeldoorn. Persoonlijke aandacht staat er centraal en het ziekteverzuim is laag. “Toch zijn we nog niet tevreden. Het percentage ligt net boven de vijf procent en we mikken op vier”, vertelt Riëtte van Heeswijk. “We hebben een klein aantal langdurig zieken waar de oorzaak medisch objectiveerbaar is.

Op ziektes kun je weinig invloed uitoefenen. Op welbevinden wel.”

Toegevoegde waarde

Een gedeelde visie, daar begint het mee, weet het duo. “Iedereen is hier een schakel in het geheel, iedereen doet er toe. Alle medewerkers voelen dat ze van toegevoegde waarde zijn”, merkt Korien Nieuwenhuis. “We hebben weinig regels, weinig beleidsplannen, we ontwikkelen zaken samen. Iedereen heeft hetzelfde beeld in zijn hoofd. We trekken samen op, er is openheid en een veilige omgeving om in te werken.”

Alle medewerkers voelen dat ze van toegevoegde waarde zijn

Ook bij Viattence zijn er volop veranderingen en vinden reorganisaties plaats. Toch leveren die geen stijging van het aantal ziekmeldingen op. Riëtte van Heeswijk noemt een voorbeeld. >