De vereniging in 2016

Voor het jaar 2016 is enerzijds een voortzetting voorzien van de huidige koers en daarbij behorende activiteiten (going concern). Anderzijds wordt een fundamentele herbezinning op het vraagstuk van de toekomstige personeelsvoorziening in de regio meegenomen. In 2016 zal samen met de leden een traject worden doorlopen om de transformatie-agenda, waar het gaat om arbeidsmarktvraagstukken, concreet te maken. In het ‘going concern’ ligt het accent komend jaar op het thema employability. Zijn we in staat om werkzekerheid in plaats te stellen van baanzekerheid? Kunnen we de inzetbaarheid van medewerkers vergroten? Bekijk hier het werkplan 2016.

Informatiebijeenkomst Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Maandag 18 januari 2016 van 13.30 uur tot 16.00 uur wordt de informatiebijeenkomst over het waarschuwingsregister gehouden. Tijdens de bijeenkomst ontvangen deelnemers informatie over de achtergrond en opzet van het waarschuwingsregister. Tevens wordt stil gestaan bij de inhoud en werkwijze van en deelname aan het register. Klik hier om aan te meldenLees ook het artikel in het BestuurdersMagazine van september.

Nieuwe toezichthouder voor Dimence 

Ted van Essen treedt per 1 januari 2016 toe tot de raad van toezicht van Dimence. Van Essen volgt de huidige voorzitter J.F. van Kesteren op, die het einde van zijn statutaire zittingstermijn bereikt. Huidig lid van de raad van toezicht S. Terpstra wordt de nieuwe voorzitter. Van Essen is lid van de raad van toezicht van Stichting Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en vaatziekten en is voorzitter van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Binnen de raad van toezicht gaat hij zich onder andere bezighouden met de onderwerpen kwaliteit en veiligheid.

De Lichtenvoorde heeft nieuwe voorzitter rvt

Dianne Kortschot wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van zorginstelling De Lichtenvoorde. Kortschot treedt op 1 januari in functie. Zij volgt Hans Scheinck op als voorzitter van de raad van toezicht. Scheinck is per 1 augustus 2015 teruggetreden.

Janita Gorte gaat Driezorg besturen

Janita Gorte is de nieuwe directeur-bestuurder van Driezorg uit Zwolle. Zij is op 9 november 2015 aangetreden. Gorte heeft kennis en ervaring opgedaan bij onder andere KwadrantGroep, IJsselheem, Palet, TSN Thuiszorg Groningen, Stichting Philadelphia Zorg, Baalderborg en Zorgverzekeraar Achmea. Haar belangrijkste taak bij Driezorg is de organisatie aan te sturen bij het realiseren van de nieuwe strategische koers. 

Mirjam Sterk nieuwe directeur van MEE 

Mirjam Sterk wordt per 1 januari 2016 de nieuwe directeur van de coöperatieve vereniging MEE NL. Zij volgt Jan de Vries op, die na ruim vijf jaar MEE verlaat. Sterk was tot 2012 ruim tien jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Momenteel houdt zij zich als vice-voorzitter van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid bezig met integriteitsvraagstukken. Per 1 januari wordt MEE Nederland een coöperatieve vereniging en gaat zij verder onder de naam MEE NL.

Suggesties voor deze rubriek kunt u mailen naar [email protected]