Zo hoort het, vinden Johan Stubbe van WGV Zorg en Welzijn (rechts op foto) en Adriaan Pas van Aveleijn. De werkgever ervaart een probleem, in dit geval met de vacaturemelding richting Werkplein, en WGV Zorg en Welzijn en werkgever lossen het samen op. 

Ze hebben elkaar goed leren kennen de afgelopen maanden, Johan Stubbe, informatiewerker van WGV Zorg en Welzijn, en Adriaan Pas, HR-projectadviseur van zorginstelling Aveleijn. Hun samenwerking heeft tot iets moois geleid waar ook andere werkgevers in de zorg hun voordeel mee kunnen doen. 

Pas en Stubbe zijn erin geslaagd samen met het Werkplein Twente, waarin uitkeringsinstantie UWV en gemeenten samenwerken, het digitale systeem van de vacaturebank van WGV Zorg en Welzijn, ZorgSelect, zo in te richten dat de aanmelding van vacatures in het kader van Social Return on Investment (SROI) en de Participatiewet veel overzichtelijker verlopen. Per 1 januari is het operationeel.

Aveleijn werd begin dit jaar geconfronteerd met een grote hoeveelheid extra administratief werk als gevolg van afspraken die de zorginstelling had gemaakt met gemeenten bij de aanbesteding van de zorg. Zo kwam Aveleijn met de veertien Twentse gemeenten overeen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, ‘ter waarde’ van vijf procent van de omzet die de instelling heeft door het contract met de gemeenten. Pas: “Je kunt niet vooraf zeggen om hoeveel mensen het gaat, de verschillende uitkeringen worden verschillend gewaardeerd. Dat kun je achteraf pas berekenen.” 

Knelpunt

Aveleijn moest voortaan alle externe vacatures die voor de doelgroep geschikt zijn, melden bij het Werkplein. “Dat was voor mij een knelpunt”, schetst Pas. Tot dan toe plaatste Aveleijn alle vacatures alleen op de vacaturebank ZorgSelect. >