“Ik moest nu alles twee keer aanmelden, een keer bij ZorgSelect en een keer op het Werkplein. Het gaat bij ons om een groot aantal vacatures per jaar. Dat betekende veel extra handelingen. Dubbel werk.”

De kandidaten kwamen vanaf dat moment ook via twee kanalen binnen. Pas: “Bij ZorgSelect is er sprake van één database van waaruit alle administratieve handelingen kunnen worden gedaan. Zo bestaat de mogelijkheid om met één druk op de knop meerdere kandidaten af te wijzen of uit te nodigen. Bij het Werkplein moest ik elk cv afzonderlijk afhandelen. Het was niet overzichtelijk. De gedachte was, dit moet efficiënter. Hoe kunnen we het hele proces van aanmeldingen en voordrachten vanuit het Werkplein beter laten verlopen? Johan zag meteen het probleem en dacht er ook een oplossing voor te kunnen vinden.”

Spannend was om het Werkplein mee te krijgen in het gebruik van ZorgSelect

Het digitale systeem is nu zo aangepast dat de vacaturemelding via ZorgSelect wordt verzonden naar het Werkplein en dat het Werkplein kandidaten voordraagt via ZorgSelect.

Pas: “Spannendste punt was om het Werkplein mee te krijgen in het gebruik van ZorgSelect. Maar we hebben een heel constructief gesprek gehad met onze contactpersoon van het Werkplein. Hij begreep het knelpunt goed en wilde graag meewerken.”

Stubbe: “Ik heb het idee inmiddels ook elders bij het Werkplein Twente getoetst. De reacties zijn enthousiast. Samen met het Werkplein zijn we tot de conclusie gekomen dat het systeem ook prima te gebruiken is voor het melden van vacatures in het kader van de Participatiewet. Nu willen we het systeem nog verder uitrollen bij de andere Werkpleinen, met de gedachte dat we de aangesloten zorg -en welzijnsinstellingen die hiermee te maken hebben, kunnen helpen. Verder zijn we bijna klaar met een rapportagemodule die het instellingen gemakkelijker maakt om verantwoording af te leggen bij gemeenten.”

Stubbe vindt de samenwerking “een mooi voorbeeld van vraaggericht werken". Vraagstukken uit het werkveld worden door werkgever en werkgeversvereniging samen opgelost. Zo hoort het.” Pas: “Ik ben heel blij met de manier waarop WGV Zorg en Welzijn dit heeft opgepakt.” •

Sociaal rendement

Afspraken in het kader van Social Return on Investment, kortweg SROI, houden in dat een deel van de aanneemsom die bij een aanbesteding is afgesproken, wordt geïnvesteerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of een leerwerkplek te helpen. 

Overheden nemen sinds 2011 deze voorwaarden op in contracten bij aanbestedingen boven bedragen van ongeveer 250.000 euro. Dus niet alle zorginstellingen hebben te maken met dit soort voorwaarden. Meestal gaat het om vijf procent van de aanbesteding. 

De methodiek is ontwikkeld in de Verenigde Staten, met het plan om behalve financieel rendement ook maatschappelijk rendement te kunnen halen.