Hoe houd je werknemers ‘fit’? Vakbonden en werkgeversorganisa-
ties, waaronder WGV Zorg en Welzijn, spannen zich in voor de begeleiding van oudere, lager opgeleide zorgwer-
kers. Met het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ kunnen zij een impuls geven aan hun loopbaan.

Hoe houd je lager opgeleide, oudere werknemers ‘fit’ voor de arbeidsmarkt? Die vraag ligt ten grondslag aan het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’, een initiatief van de vakbond CNV dat recent van start is gegaan. Het antwoord luidt: door ze persoonlijk te begeleiden en ze een beter inzicht te geven in hun positie op de arbeidsmarkt.

Het project biedt de mogelijkheid tot maatwerk, legt Suzanne Kruizinga uit, voorzitter van CNV Zorg en Welzijn. “We willen deze specifieke groep koppelen aan mensen die weten hoe je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot”, zegt ze. Dat kan bijvoorbeeld door middel van loopbaanbegeleiding, een sollicitatietrai-
ning, hulp bij het zoeken van vacatures of het schrijven van een sollicitatiebrief.


Dubbel kwetsbaar

De groep 45-plussers met mbo-2-niveau of lager is in de ogen van de vakbondsbestuurder ‘dubbel kwetsbaar’. “Heel veel banen op dat niveau zijn aan het verdwijnen. Dat werk wordt steeds vaker gedaan door vrijwilligers. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een groot aantal mensen hierdoor aan de kant komt te staan. Uitkeringsinstantie UWV doet veel voor mensen die werkloos zijn, maar sluit met zijn programma’s niet aan bij de groep.”

Met een bijdrage van drie miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport proberen vakbond CNV, RegioPlus en vijftien regionale werkgeversorganisaties, waaronder WGV Zorg en Welzijn, deze werknemers ‘van a naar b’ te begeleiden, zodat hun kans op (behoud van) werk wordt vergroot, binnen of buiten de zorg. Kruizinga: “Het is niet de bedoeling ze op te stuwen naar een hoger niveau, want in de toekomst hebben we mensen tot mbo-2-niveau hard nodig.”