De vraag naar arbeidskrachten in zorg en welzijn groeit de komende jaren sterk. Ondertussen is de instroom (te) laag. Dat is kort gezegd de uitdaging waar Jan Wiggers en Theo Blom zich iedere dag mee bezig houden. “Het is een taai onderwerp en de voorspel-
baarheid is klein”, weet het duo. “Strategisch personeelsbeleid is bijna niet mogelijk. Vanuit de politiek kan volgende week een beslissing komen die de situatie verandert. Maar niets doen is geen optie.” In Oost-Nederland gebeurt daarom veel. “En als het ons hier niet lukt, lukt het nergens.”


Jan Wiggers is beleidsmedewerker onderwijs bij de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Theo Blom is directeur van de sector zorg, welzijn, onderwijs en sportopleidingen van het Graafschap College en voorzitter van de werkgroep ‘Afstemming toekomstige vraag aan zorgmedewerkers en vraag en aanbod stages’.

Venijn

Met cijfers, trends en voorspellingen komen de twee een heel eind in het combineren van de verwachte vraag en instroom.

“In de bandbreedte zit het venijn”, legt Theo Blom uit. “Een paar dingen weten we zeker. De economie trekt aan, er is in allerlei branches meer vraag naar personeel, er is sprake van ontgroening en vergrijzing én werken in zorg en welzijn heeft een slecht imago.”

Jan Wiggers weet dat uitgaan van een onderbezetting van tien procent reëel is. “Dit is een collectief probleem, waarvoor we ook collectief aan oplossingen moeten werken.” De komende vier jaar komen er subsidies die moeten helpen het tekort aan te vullen. De uitstroom naar pensioen gaat toenemen. Er is extra personeel nodig in de verpleeghuizen om te kunnen voldoen aan het kwaliteitskader. De instroom vanuit de opleidingen is onvoldoende, waardoor vacatures niet ingevuld kunnen worden. Er moet dus meer worden opgeleid.

Meer instroom in opleidingen is een eerste prioriteit. Daarbij gaat het over zaken als beroepsbeeldvorming en een betere aansluiting van het onderwijs op het werkveld.