Training Aanbesteden

In 2018 worden strakkere en strengere aanbestedingen verwacht omdat de gemeenten na de normale gunningsperiode van vier jaar, deze met twee jaar willen kunnen verlengen. En liefst met nóg een keer twee jaar. Maar hoe schrijf je als zorg- of welzijnsinstelling zo effectief mogelijk in? In februari en maart 2018 organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Intercoaches een training van drie dagdelen over aanbestedingen. De eerste drie organisaties die zich aanmelden voor deze training ontvangen een gratis quickscan ter waarde van € 500! Meer informatie & aanmelden

Landelijke Werkdag Zorgpact

Op 6 december jl. vond in Amersfoort de Landelijke Werkdag Zorgpact plaats. Innovatie in zorg en welzijn is door de vele ontwikkelingen in de sector belangrijker dan ooit. Daarvoor is samenwerking tussen het werkveld, onderwijs en overheid cruciaal. Het Zorgpact streeft ernaar om deze samenwerking te versterken. De circa 500 aanwezigen hoorden niet alleen van alles over de resultaten die in drie jaar Zorgpact zijn bereikt; ze gingen vooral aan de slag om de vele innovatieve initiatieven nog een extra zetje te geven. Meer informatie

Regionale matchtafels en KIEK

WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Zo organiseren we intersectorale matchtafels in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Bekijk hier het overzicht van de matchtafelbijeenkomsten in 2018
Kijken In Elkaars Keuken (KIEK) is de opvolger van de Dag/Week van de Mobiliteit en BaanBieding. De eerste uitwisselingsronde start in het voorjaar van 2018; de tweede in het najaar van 2018. Meer informatie over KIEK

Werkplan 2018

In het Werkplan 2018 wordt beschreven waarmee de vereniging volgend jaar aan de slag gaat. De vier programmalijnen en bijbehorende activiteiten worden achtereenvolgens behandeld. De programmalijnen zijn:
1. Strategisch arbeidsmarktbeleid
2. Werven met beleid
3. Kwalificeren voor zorg en welzijn
4. Beleid duurzame inzetbaarheid
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 december ’17 is het Werkplan 2018 besproken en vastgesteld. Lees het Werkplan 

Geslaagde conferentie ‘De medewerker van de toekomst’

Zo’n 270 medewerkers uit het werkveld en onderwijs in zorg en welzijn waren op 7 november jl. aanwezig bij de conferentie ‘De medewerker van de toekomst’ in het ROC van Twente in Hengelo. Dagvoorzitter George Parker sprak o.a. met Fenna Eefting, John van der Vegt en Doekle Terpstra over het thema van de dag. Daarnaast vertelde bergbeklimmer John van Giels op inspirerende wijze over de paralellen tussen bergbeklimmen en werken in zorg en welzijn. ’s Middags konden de deelnemers tijdens drie workshoprondes op interactieve wijze nader kennismaken met innovatieve ideeën en actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn en onderwijs. Meer informatie

Artikel Volkskrant over preventie en duurzame inzetbaarheid

In de eind november verschenen Volkskrant bijlage 'Innovatie in de zorg' staat op pagina 3 het artikel "Preventie en duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker". Dit artikel is geschreven op basis van een interview met Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn en Jan Veldman, directeur Colijn en Partners. Lees het artikel op pag. 3