Directeur-bestuurder Trimenzo kondigt vertrek aan

Henk Jan van Essen neemt eind februari 2018 afscheid als directeur-bestuurder van de Twentse zorgaanbieder Trimenzo. Hij wordt docent bedrijfskunde aan de Saxion Hogeschool. Van Essen is sinds 1 mei 2012 directeur-bestuurder bij Trimenzo. Daarvoor was hij onder meer lange tijd werkzaam bij zorgorganisatie Carintreggeland in Twente en directeur van woonzorgcentrum Humanitas in Hengelo. De procedure voor het vinden van een opvolger is gestart.

Guido van de Logt treedt aan als CFO van Careyn

De raad van toezicht van Careyn heeft Guido van de Logt per 1 februari 2018 benoemd als CFO. Hij zal samen met Marco Meerdink (CEO) de raad van bestuur van de organisatie vormen. Van de Logt is een ervaren bestuurder in de zorg en is momenteel bestuurder van Livio.

MEE NL benoemt Yvon van Houdt tot directeur

Yvon van Houdt wordt de nieuwe directeur van MEE NL. Zij volgt hiermee Mirjam Sterk op en start per 1 februari 2018 met haar werkzaamheden. MEE NL is de coöperatieve vereniging van twintig regionale MEE-organisaties.


Loes Kater benoemd als lid raad van toezicht Vanboeijen

Vanboeijen heeft Loes Kater, bestuurder van Zorggroep Raalte en Mien per 1 januari 2018 benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht. Naast Kater treedt Evelyn Finnema per 1/1/18 toe tot de raad van toezicht en vertrekt Wieteke Beernink uit de raad. Daarmee bestaat de raad van toezicht van Vanboeijen in totaal uit zes leden.

Henk Kamp nieuwe voorzitter raad van toezicht ZGT

Oud-minister van Economische Zaken Henk Kamp is 1 november jl. gestart als voorzitter van de raad van toezicht van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Kamp is de opvolger van Paul te Riele, die in juli 2017 is afgetreden vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Op 22 november jl. is Henk Kamp benoemd als voorzitter van de branchevereniging ActiZ.

Deel raad van toezicht Zorgspectrum Het Zand teruggetreden

Voorzitter Ivo Matser, Anne van der Heyden en Gerard de Goede van de raad van toezicht van Zorgspectrum Het Zand leggen hun functie neer vanwege de vastgelopen relatie tussen de raad van toezicht en de Ondernemingsraad.

Matser en Van der Heyden hebben half oktober hun functie neergelegd en De Goede stopt vanaf 1 januari 2018. Zorgspectrum Het Zand is op zoek naar drie nieuwe leden, zodat de raad van toezicht weer snel op de vereiste sterkte van vijf personen wordt gebracht.

Nieuwe voorzitter raad van toezicht Frion

Sjef Czyzewski is op 21 september jl. toegetreden tot de raad van toezicht van Frion. Hij heeft de voorzittersrol overgenomen van Ad Akkerman die afscheid nam vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn.

Nieuwe naam voor Zorggroep Raalte

Met ingang van 1 januari 2018 zal Zorggroep Raalte officieel overgaan op de naam ZGR. Met de slogan ‘thuis in het hart van Salland met welzijn, wonen en zorg’ presenteren zij zich als zorg- en welzijnsorganisatie voor de Sallandse senior. 

Suggesties voor deze rubriek kunt u mailen naar [email protected].