WGV Zorg en Welzijn wil als kennisknoop-
punt beleidsmakers in haar werkgebied van gerichte, regionaal relevante informatie voorzien om de juiste acties te kunnen ondernemen in alle uitdagingen die de sector zorg en welzijn biedt op het gebied van personeelsvoorziening. Daarom nam de Werkgeversvereniging het initiatief tot het online dashboard ‘Arbeidsmarkt in Beeld’, dat deze maand werd gelanceerd.

Inzicht in de arbeidsmarkt zorg en welzijn is altijd al belangrijk geweest. Nu de sector zich snel ontwikkelt en er de komende jaren in geheel Nederland personeelstekorten ontstaan, is dat inzicht noodzakelijker dan ooit. Het kan echter lastig zijn om de juiste informatie te vinden. Hoewel er landelijk allerlei gegevens beschikbaar zijn, komt daarin de regionale diversiteit onvoldoende naar voren. Daarnaast zijn landelijke cijfers vaak verouderd. ‘Arbeidsmarkt in Beeld’ voorziet in de behoefte aan up-to-date en regionale informatie.

"Inzicht in de arbeidsmarkt is noodzakelijker dan ooit"

Met enkele klikken de gezochte informatie

Op de website vindt u bijvoorbeeld informatie over de instroom in het onderwijs, ziekteverzuim en de uitstroom uit de sector. Dit is weergegeven met interactieve grafieken per regio en per branche, en hierbij kan gebenchmarkt worden. Met slechts enkele klikken raadpleegt u zo de gezochte informatie. Naast uitgebreide data zijn er ook short- en longreads te vinden op ‘Arbeidsmarkt in Beeld’. Deze artikelen halen de opvallende zaken uit de cijfers naar voren en geven hier duiding aan.



WGV Zorg en Welzijn is samen met twee andere regionale werkgeversverenigingen in zorg en welzijn de initiatiefnemer van dit project, dat werd ontwikkeld in samenwerking met Etil en Betawerk. Het dashboard wordt in de toekomst landelijk uitgerold.

Benieuwd geworden naar ‘Arbeidsmarkt in Beeld’? Raadpleeg het online dashboard via wgv.arbeidsmarktinbeeld.nl. U kunt ook de onlangs verschenen 'longread' over het SectorplanPlus op het digitale dashboard lezen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Hokke, manager bedrijfsvoering/strategisch relatiemanager bij WGV Zorg en Welzijn: per e-mail via [email protected] of telefonisch via 088 255 6650.