Gezonde, gemotiveerde medewerkers die hun talenten benutten. Hoe bereik je dat? En wie is er verantwoordelijk voor: werkgever, werknemer of beiden? Zesentwintig organisaties onderzoeken én implementeren ‘Wendbaar aan het werk’, waaronder Pluryn, Intermetzo en Annenborch. Zij worden ondersteund door de bureaus Bewegen Werkt en Wecreate Consulting, gestaafd met weten-
schappelijk onderzoek van het lectoraat van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Na een behoeftepeiling onder hoofden P&O dienen werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn in het najaar van 2016 een gezamenlijke aanvraag in voor de regeling Duurzame inzetbaarheid voor regio’s en sectoren van het Europees Sociaal Fonds. Twee aanvragen worden gehonoreerd: een onderzoek vanuit werknemers- en vanuit werkgeversperspectief genaamd Goed werknemerschap en Goed werkgever-
schap. In mei 2017 gingen de partijen van start. In november 2018 hopen ze de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te hebben verbeterd én conclusies te kunnen delen met andere zorgorganisaties.

Bottom-upbenadering

Kees der Weduwe van Bewegen Werkt is spin in het web voor Goed werknemerschap. Hij verbindt alle betrokken partijen. “Goed werknemer-
schap benadert Wendbaar aan het werk bottom-up. Wat willen en vinden medewerkers zélf belangrijk? Hoe raken zij intrinsiek gemotiveerd? We bieden diverse interventies aan waarvan de training zelfleiderschap het belangrijkste is. Gedurende twee maanden gaan medewerkers met zichzelf aan de slag. Per organisatie kunnen 44 mensen deelnemen. De animo is groot; de eerste trainingen zijn met gemak gevuld. Naast de training doen we een behoeftepeiling. Wat vinden mensen zelf belangrijk? Welke thema’s spelen er? Die behandelen we tijdens het evenement Vitaal Werken: Zorgen is topsport op 16 januari in Zwolle en 30 januari in Tilburg. Er zijn dan diverse, relevante workshops. Een andere interventie is het vitaliteitsgesprek. Mensen vullen een korte vragenlijst in en krijgen daarna een persoonlijk rapport. Indien gewenst kunnen ze vervolgens aan de slag onder leiding van een coach.”