WijkLink voorziet in een behoefte, concluderen de oprichters. Dit Facebookachtige internetplatform stelt wijkverpleegkundigen en (wijk-)verpleegkundigen in spe in staat van elkaar te leren.

WijkLink groeit als kool. Dit digitale ‘leernetwerk’ dat in maart 2016 is opgezet voor wijkverpleegkundigen en studenten en docenten verpleegkunde in Twente, Salland en de Achterhoek, heeft inmiddels meer dan duizend gebruikers, waaronder 400 studenten. Het einde van die groei is nog niet in zicht.

Steeds meer zorg- en onderwijsinstel-
lingen willen zich aansluiten, vertellen projectleider Dorine Koopman van Saxion en Gerjan Wansink, werkzaam bij zorginstelling Livio als hoofd Livio Academie. “We begonnen met zeven zorginstellingen, inmiddels zijn dat er zestien. Behalve Saxion zijn ook ROC van Twente, het Graafschap College en ROC Aventus betrokken, dus ook mbo-wijkverpleegkundigen en verzorgenden (IG) zijn op WijkLink actief.”

WijkLink is een Facebookachtig platform waar professionals (in opleiding) kennis en informatie over hun vak kunnen uitwisselen. Gebruikers kunnen berichten publiceren. Ze kunnen er vragen stellen (Durf te vragen) en ervaringen delen (Durf te delen). Professionals en studenten hebben een eigen profiel op WijkLink.

Hoe is WijkLink ontstaan?

Koopman: “Tijdens een werkveldbijeenkomst op Saxion - wij houden regelmatig van dat soort bijeenkomsten om te horen wat er in het werkveld speelt - bleek dat opleiders en het werkveld behoefte hadden aan een manier om gemakkelijker met elkaar in contact te komen, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Twee keer per jaar is er een echte ontmoeting, tijdens themamiddagen. Ook die dragen bij aan de professionalisering”, zegt de projectleider.

"Wijklink stelt professionals in staat om van elkaar te leren"