De regionale werkgeversverbanden in de sector zorg en welzijn, verenigd in RegioPlus, hebben samen met onderzoeksbureau Presearch een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Landelijk doen inmiddels meer dan 250 zorg- en welzijnsorganisaties mee aan het uitstroomonderzoek. Zij hebben toegang tot een eigen online dashboard, waarin ze hun resultaten kunnen benchmarken met andere organisaties in hun branche en regio. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen.

Uit de eerste cijfers van het landelijke uitstroomonderzoek blijkt dat van werknemers die vertrekken uit een baan in zorg en welzijn, ruim 80% in de toekomst weer in de sector wil werken. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken.

Daarnaast blijkt dat ruim één op de vier uitstromende werknemers korter dan één jaar in dienst was bij zijn of haar werkgever. 

Gevraagd naar datgene wat werkgevers hadden kunnen doen om het vertrek te voorkomen, wijzen uitstromende werknemers met name op een betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Zo’n 40% geeft aan dat de uitstroom slechts in beperkte mate door de werkgever voorkomen had kunnen worden.

Wat opvalt in onze regio t.o.v. de landelijke cijfers, is het verschil in de score op uitdaging in werkzaamheden. In onze regio vinden de respondenten dit veel belangrijker dan landelijk. Daarnaast valt het op dat in onze regio 56% van de respondenten aangeeft dat vertrek voorkomen had kunnen worden.

Inzet op behoud

Het beperken van uitstroom van werknemers in de zorg- en welzijnssector staat hoog op de agenda. Vanwege de aanhoudende personele tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers. Informatie over het wie, waarom en waarheen van vertrekkende medewerkers was tot nu toe nauwelijks beschikbaar.

Met de uitkomsten van het landelijk uitstroomonderzoek kunnen deelnemende organisaties gericht actie ondernemen om de (ongewenste) uitstroom van hun personeel terug te dringen.

Factsheet

De eerste resultaten van het doorlopende uitstroomonderzoek zijn samengevat in een factsheet. Deze factsheet toont cijfers voor de periode juni t/m september 2019, voor de cliëntgebonden functies, exclusief de branche Kinderopvang (2.091 respondenten). Bekijk hier de factsheet.

Meedoen?

In Oost-Nederland kunnen leden van WGV Zorg en Welzijn gratis deelnemen aan het uitstroomonderzoek. Veertig zorg- en welzijnsorganisaties nemen al deel en bijna 800 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. De komende tijd zal het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder worden uitgebreid.

Wilt u als organisatie ook meedoen aan het uitstroomonderzoek, meld u zich dan hier aan. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Johan Stubbe via 088 255 66 50 of stuur een e-mail.