Aveleijn digitaal vaardig

Het project is opgepikt door het ministerie van VWS dat graag wilde dat het landelijk werd doorontwikkeld. Suzanne Verheijden is nu programmamanager bij ECP en helpt organisaties. Een van de instellingen die met haar in contact kwam, was Aveleijn, dat in 2020 vol op digitale vaardigheden inzet. Susanne Bentvelsen is bestuurder bij Aveleijn en zij vertelt dat zij er zelf achter kwamen dat de digitale vaardigheden in de organisatie achterbleven: “Bij een aantal ICT-vernieuwingen in korte tijd kwam dat aan het licht. Zo bleek bijvoorbeeld de moeizame omgang met applicaties de reden dat administratieve lasten als te hoog worden ervaren. Het werd ons in ieder geval duidelijk dat we iets moesten doen.” 


Suzanne Bentvelsen

“We kwamen vervolgens op het spoor van Suzanne Verheijden en met haar hebben we een snelkookpansessie gedaan, oftewel een Plan in 1 dag. We hebben een projectleider aangesteld om de boel in de steigers te zetten en het afgelopen jaar hebben we gebruikt om iedereen intern voor te lichten en om de eerste 20 digicoaches op te leiden. Die komen overigens uit alle hoeken van de organisatie, van het secretariaat tot de zorgmanagers.”   
     
“We hebben nu in een van onze locaties een pilot gedaan met een zelfscan,” aldus Bentvelsen. “In januari 2020 gaan we organisatiebreed aan de slag en eind januari is dat afgerond. Iedereen moet meedoen (ruim 2.000 medewerkers, red.). Hoewel voor iedereen natuurlijk andere normen gelden, dat hangt af van welke software voor je functie nodig is. Maar we zijn niet van de school ‘je mag zelf weten of je meedoet’. We denken dat meedoen noodzakelijk is om je werk goed te doen en dat het je daarbij ook helpt. Nu zijn er misschien mensen die dreigen af te haken en wij denken ze te kunnen behouden als ze goed digitaal vaardig zijn.” 

Inspiratiesessies in 2020

WGV Zorg en Welzijn heeft Digivaardig in de zorg opgenomen als activiteit binnen het jaarplan 2020. Uit de gereserveerde middelen voor dit onderwerp, verzorgt Suzanne Verheijden in 2020 een aantal inspiratiesessies over Digivaardig in de zorg.

Het is daarnaast mogelijk voor organisaties om hulp te krijgen bij een plan voor digivaardigheid. Zo’n dag start met het geven van de benodigde informatie aan bestuurders en management. Verheijden: “Die denken vaak dat het aantal digitale starters in hun organisatie verwaarloosbaar is. Maar ze zien snel dat dat een verkeerde inschatting van de werkelijkheid is. Er wordt een plan gemaakt en dat wordt in de middag getoetst met (zorg)professionals. Aan het eind van de dag presenteren we het plan aan de RvB en bij akkoord kan een organisatie aan de slag.”