"Er is een grote roep om leiderschap in de sector zorg en welzijn"

In je laatste column is het gebruikelijk terug te kijken. Laat ik dat eens niet doen en in plaats daarvan vooruitkijken. Wat staat ons te wachten? Niemand die het weet. ‘Het leven is dat wat er gebeurt terwijl je andere dingen van plan was.’ Ik weet niet wie het verzonnen heeft, maar ik ben het er deels wel mee eens. Deels omdat ik van mening ben dat we nadrukkelijk keuzes kunnen maken, die onze toekomst bepalen. Eigen regie heet dat. 

Regie voeren is niet hetzelfde als totale controle hebben. Die hebben we namelijk niet, maar we kunnen wel de richting aangeven en het tempo beïnvloeden. Dat vraagt enerzijds richtingsgevoel en een zekere omgevingssensitiviteit, gekoppeld aan een ‘drive’. Niet wachten op wat komen gaat, maar zelf tempo maken. Dat vraagt leiderschap. Er is een grote roep om leiderschap in de sector zorg en welzijn. Je kunt het ook anders formuleren. Er is een grote behoefte aan mensen die weten welke kant we op gaan en daarvoor de weg vrijmaken.

Ik maak de weg vrij voor een nieuwe directeur (-bestuurder) in de persoon van Susanne Katus en voorspel dat de vereniging met haar integrale, regionale, (inter)sectorale aanpak op het gebied van arbeidsmarkt en personeelsvoorziening een grote bijdrage zal leveren aan de continuïteit en kwaliteit van zorg en welzijn in Oost-Nederland. Zonder verleden geen toekomst. Over de nabije toekomst leest u meer in dit BestuurdersMagazine. Ik heb wel invloed gehad op de planvorming, maar speel geen rol bij de implementatie. Die eer laat ik aan Susanne.

Fijne feestdagen en wellicht tot ziens bij mijn afscheid op 6 februari.

Gerard Nederpelt
Directeur WGV Zorg en Welzijn