25.000 deelnemers Sterk in je werk

Loopbaancoaches van het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ hebben in 3 jaar tijd al 25.000 medewerkers in zorg en welzijn geholpen met kortdurend, vrijwillig en vertrouwelijk advies op het gebied van hun carrière. Het project Sterk in je werk wordt gerund door CNV Zorg &Welzijn en RegioPlus, het samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Op 5 december jl. is de uitgave ‘Drie jaar Sterk in je werk; tussenevaluatie 2016-2018’ verschenen. Het project Sterk in je werk loopt in ieder geval door tot eind 2021. Meer informatie 


SectorplanPlus 4e tijdvak sluit op 20/12/19

Heeft u het komende jaar en/of in 2021 scholingsactiviteiten? Maak dan gebruik van de subsidie van SectorplanPlus (SPP). Tot en met vrijdag 20 december kunt u uw aanvraag indienen voor het 4e en tevens laatste tijdvak. Nieuw in het 4e tijdvak is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen op behoud van medewerkers. Het vierde tijdvak loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Alle opleidingen die starten in deze periode komen in aanmerking voor subsidie. Meer informatie, inclusief het programma van eisen, inspiratiedocument behoud van medewerkers en tips & tricks vindt u op de website van SectorplanPlus

Terugblik Masterclass Manon Ruijters: De Lerende Organisatie

Op 8/11/19 gaf Manon Ruijters, hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering (VU) de masterclass ‘De Lerende Organisatie’ voor managers HRM, managers L&O, opleidingsadviseurs, opleidingsmanagers en onderwijskundigen. Ruijters verdeelde haar bijna twee uur durende masterclass in drie delen: handreikingen om anders te kijken, een quickscan van de lerende organisatie en het inzoomen op een aantal onderdelen. Meer informatie vindt u hier en klik hier voor het uitgebreide verslag. 

Mantelzorg: blog & module

Elke maand schrijft een medewerker van WGV Zorg en Welzijn over een actueel onderwerp. Op 26/11/19 verscheen de blog ‘November "Mantelzorg maand"?’ van Janny Joosten, waarin ze terugblikt op de Dag van de Mantelzorg op 10/11 en de heilig verklaarde mantelzorgers St. Nicolaas en St. Maarten. Samen met een aantal andere regionale werkgeversorganisaties is WGV Zorg en Welzijn bezig een module Werk & Mantelzorg te ontwikkelen voor P&O-ers (en andere geïnteresseerden). Meer informatie volgt in het nieuwe jaar.

Regioteam Werken in de zorg

Op 1 december jl. is het Regioteam Werken in de Zorg van start gegaan. Het Regioteam, onder leiding van Joost Trienekens, zet zich in voor een goede verbinding tussen het ministerie van VWS en de regio’s bij het uitrollen van het actieprogramma Werken in de Zorg. Een van de acht adviseurs in het Regioteam is Martine Duenk. Zij heeft als werkgebied Overijssel en Gelderland. Martine was projectleider SectorplanPlus bij WGV Zorg en Welzijn. Per 1 januari 2020 neemt Ton van Soest deze taak van haar over.