Met Allyoucanlearn heeft de regio een toonaangevende onderwijsinnovatie dichtbij die veel potentie heeft op het gebied van het initieel onderwijs en het leven lang ontwikkelen. Met de, samen met de regio Achterhoek georganiseerde actie IkweetRAAT.nl, krijgen zorgprofessionals een platform om met elkaar ideeën te bedenken, te delen en elkaar te inspireren.

Aanbevelingen:
- Geef met RAAT invulling aan een nieuwe werkelijkheid.
- Ziekteverzuim als gezamenlijk actiepunt.
- Sociale en technologische innovatie versnellen.
- Ervaring over sectoren delen met een andere ordening van de zorg.

Regio Twente

De Commissie ziet een regio waar de bestuurlijke betrokkenheid groot is en er is een natuurlijke regionale eenheid met als insteek ‘samen staan we sterk’. Het IZO-platform valt positief op. Dit komt van oorsprong vanuit de ouderenzorg, maar het is nu een sector breed platform met bestuurders van instellingen die verandering in de zorg willen bereiken. 

Ook het talentenhuis ‘House of skills’ waarbij de insteek naar potentiële werknemers is ‘we hebben een baan voor je, maar we weten alleen nog niet welke’, viel positief op.

Aanbevelingen:

- Maak de ambitie van de regio concreet in termen van resultaten.
- Grijp gericht in op uitstroom, de achterdeur moet op slot.
- Benut de kennis en ervaring van onderwijsinstellingen op het gebied van (zorg)technologie.
- Ga in gesprek over kwaliteit en beschikbare personeelscapaciteit.

Regio Zwolle

De commissie ziet een regio waar al langer breed over diverse sectoren heen wordt samengewerkt aan het optimaliseren van de regionale arbeidsmarkt. Bij de realisatie van het RAAT wil men zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige bestuurlijke netwerken. Een 'coalition of the willing' is in ieder geval energiek bezig met de speerpunten iedere medewerker op de juiste plek en een leven lang ontwikkelen.

Positief is de goede infrastructuur voor een brede samenwerking, 'Gelukkig werken Regio Zwolle' (loopbaanwinkel) en de opbrengsten van de samenwerking met het onderwijs.  

Aanbevelingen:

- Meer expliciet maken hoe de regio bijdraagt aan de doelstellingen van Werken in de Zorg.
- Behouds- en mobiliteitsagenda.
- Versterken bestuurlijke betrokkenheid bij technologische innovatie.
- Werken vanuit een mobiliteitsagenda.