Organisaties die zich willen inzetten voor het behoud van medewerkers, de inzetbaarheid van medewerkers willen vergroten en talent optimaal willen benutten, kunnen veel baat hebben bij deelname aan het project Wendbaar aan het werk. Annet de Lange is bij het project betrokken en licht toe wat dit project uniek maakt.

Prof. Dr. Annet de Lange, o.a. bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit, neemt een berg aan ervaring mee. Vanuit haar werk, maar ook vanuit het vorige project Wendbaar aan het Werk, waaraan ze als onderzoeker was verbonden. “Het is een werkelijk uniek project. Zo veel partijen die tegelijkertijd van elkaar kunnen leren! Tijdens de periode dat het project loopt, staan er vijf lerend netwerkbijeenkomsten gepland, geleid door lectoren en onderzoekers. De interne projectleiders van de 35 deelnemende organisaties komen samen om te leren. Eerst komt een stukje theoretische kennis aan bod, in de vorm van gastsprekers. Daarna volgt een interactief deel via de Wereldcafé-methode. Daarmee zijn we in staat de hele groep in de dialoog te betrekken. We delen relevante wetenschappelijke kennis, maar zullen met elkaar ook onze belangrijkste geleerde lessen en knelpunten bespreken. De ‘lessons learned’ staan centraal.”

Inzicht met bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

Annet ontwikkelde een speciale bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid. “Je meet hiermee op HR-niveau hoe de organisatie ervoor staat. Dit kan heel snel met de quickscan, of breed met de uitgebreide variant. We meten het kennisniveau, de houding en het gedrag op de verschillende interventieniveaus, waardoor we scherp krijgen wat de situatie is en welke interventies dus het grootste effect zullen hebben. Je ziet dat in sommige organisaties al heel veel instrumenten aanwezig zijn rondom duurzame inzetbaarheid en binnen andere nog weinig tot niets. Na de scan geven wij een advies waarop de organisatie kan doorontwikkelen. Wendbaar aan het werk legt dus bloot waar de ontwikkelmogelijk-
heden van een bedrijf liggen. De praktische ervaringen in combinatie met de wetenschappelijke onderbouwing brengen een organisatie verder en geven procesgerichte kennis van zaken.” 

Aanpak tekorten en uitstroom

"Op die manier is Wendbaar aan het werk een waardevol project in de aanpak van tekorten en uitstroom van medewerkers in zorg en welzijn. Ik weet zeker dat als ik over twee jaar

terugkijk op dit project, ik zal zeggen dat we veel inzichten hebben opgedaan en dat de effecten impact hebben!”, besluit Annet de Lange enthousiast.

Meer informatie

Dankzij bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds kunt u extra voordelig meedoen. Het project loopt nog tot 24 juni 2021. Op de website www.wendbaaraanhetwerk.nl/oost krijgt u meer inzicht in de inhoud van het project en kunt u zien welke interventies er ingezet kunnen worden. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Marloes Damhuis: [email protected]

088-2556650.

Annet de Lange