De urgentie om de arbeidsmarkt-problematiek aan te pakken is overduidelijk, zeker nu de volgende COVID-golf in volle gang is. Er zijn veel factoren en ontwikkelingen die verband houden met elkaar en die van invloed zijn om de tekorten in de zorg op te lossen. Ook dit keer heb ik een mooi gesprek mogen voeren met een bestuurder uit onze regio, Maarten van Rixtel en zijn collega André Hermsen (innovatiemanager) van Sensire. Het was bijzonder inspirerend om hen te mogen spreken. We moeten ons gaan aanpassen aan de schaarste die er is en hier oplossingen voor vinden. Wat is zinnige zorg vanuit het kraptemodel? Dit betekent een transitie van het oude model naar het nieuwe model waarin gezondheid centraal staat. 

Maatschappelijke problemen mogen en kunnen niet langer alleen in de zorgsector worden neergelegd; de zorg gaat uitsluitend over herstel. Dit is een taak voor het sociale domein. Van belang is daarom steunstructuren rondom de cliënt te organiseren, aldus Maarten en André. Samenwerken en krachten bundelen is daarin van belang en de regio’s spelen daarin de hoofdrol. Daar wordt het verschil gemaakt, met verantwoordelijk-heid en eigenaarschap waar het hoort. 

Het ministerie van VWS onderkent dit en staat open voor een governance structuur met regionale ‘zorgboards’. Dit zijn bestuurlijke tafels met ketenbrede vertegenwoordiging uit de zorg- en welzijnssector, die actielijnen uitzetten om de arbeidsmarktproblematiek in gezamenlijkheid aan te pakken. In het laatste gesprek met VWS is hierop zeer positief gereageerd. Men wil dit faciliteren d.m.v. resultaatsubsidies. Het hangt er natuurlijk vanaf of de nieuwe minister dit wil overnemen.  

Een zorgboard per regio  

In de (sub)regio’s van Oost-Nederland werken wij nu al hard aan de arbeidsmarktvraagstukken en het formeren van de zorgboards maakt daar zeker onderdeel van uit. Vanzelfsprekend wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande bestuurlijke tafels die rondom het thema arbeidsmarkt zijn georganiseerd. De sector wordt overladen met adviezen over hoe de arbeidsmarktproblematiek in de zorg moet worden aangepakt. De laatste publicatie van de Commissie Werken in de Zorg is daar een aanvulling op. De governance ‘in elke regio een zorgboard’ heeft als doel een doordacht en strategisch veranderprogramma met bestuurlijke betrokkenheid en een pragmatische insteek.