Een blik op de toekomst van de arbeidsmarkt leert dat er sectoren zijn waarin het aantal banen afneemt, terwijl er andere zijn waar een steeds grotere vraag naar - goed opgeleide - medewerkers bestaat. Dit betekent dat er (grote) verschuivingen op de arbeidsmarkt ontstaan. Verschuivingen waarvan zorg- en welzijnsinstellingen kunnen profiteren door heroriënterende professionals en carrièreswitchers aan zich te binden.  

FastSwitch 

FastSwitch is een landelijk platform voor innovatieve omscholingstrajecten van de publieke hogescholen in Nederland. Ontstaan als initiatief van het platform LLO (Leven Lang Ontwikkelen) van de Vereniging Hogescholen, met als doel ‘samen een maatschappelijke bijdrage te leveren aan een Leven Lang Ontwikkelen’. Onder het label FastSwitch vallen meerdere sectoren. In samenwerking met zes hogescholen wordt gestart met FastSwitch hbo-v. Daarover spreken we met Margreet Engelhart (Saxion), landelijk projectleider: “De basisgedachte van FastSwitch hbo-v is dat een zij-instromer niet de standaard-opleiding hoeft te volgen om de overstap te maken. Opleider en werkgever bieden de switcher de zekerheid van een baan en inkomen in combinatie met een efficiënte, verkorte omscholing op maat.”

Pilot-fase

De deelnemende hogescholen aan FastSwitch hbo-v zijn HAN, Hanzehogeschool, InHolland, Saxion, Windesheim en Zuyd. Andere hogescholen zullen op termijn aansluiten. Engelhart: “Het idee is in het voorjaar van 2020 ontstaan en we zitten nu nog in de pilot-fase. Het streven is om in februari volgend jaar per hogeschool ongeveer 10 kandidaten aan FastSwitch hbo-v te laten deelnemen.” De pilot is voorbereid met input van de werkgevers om te komen tot een uitgewerkt concept.    

Hbo’ers en wo’ers die willen overstappen naar een baan op vergelijkbaar niveau, maar in een andere branche, zijn er voldoende. Engelhart: “Tot voor kort viel de helft van deze professionals ook weer af. Er is een aantal obstakels bij het maken van de overstap, waaronder de lange opleidingsduur, inkomensval, onvoldoende voorbereiding op de cultuur binnen de zorgsector en het gebrek aan vertrouwen van werkgevers in switchers. Op deze vragen probeert de pilot antwoorden te geven.” 

“Bij FastSwitch hbo-v werken we volgens het Match&Go-principe,“ licht Engelhart toe.
“In de eerste ‘Match-fase’ van maximaal 20 weken zorgen we voor een úitgebreide intake, waar deelnemers beoordeeld worden

op elementen als intrinsieke motivatie, inzet en daadkracht, een intensieve oriëntatie op het vak, een goede kennismaking met de aanstaande werkgever en het vaststellen van een persoonlijke leerroute mede op basis van vrijstellingen, gezien de eerdere carrière. Daar zitten ook al meeloopdagen in, zodat iemand kan laten zien of hij of zij geschikt is voor het beroep of de doelgroep daarbinnen. Andersom kan een kandidaat dan ook beoordelen of de zorgsector daadwerkelijk een passende keuze is.”  


Margreet Engelhart