Het BestuurdersMagazine heeft een vaste rubriek waarin directeur-bestuurder Susanne Katus van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn praat met mensen, die iets bereikt hebben dat anderen kan inspireren. Deze keer zijn haar gasten Maarten van Rixtel, bestuurder en André Hermsen, innovatiemanager van Sensire. Deze grote zorgorganisatie is actief in de Achterhoek, Stedendriehoek en de Liemers. Sensire is sinds 2004 bezig met digitale innovatie. De drie praten over de combinatie van leiderschap en zorgtechnologie en innovatie.  

Susanne Katus: “Hoe zien jullie die combinatie van leiderschap en nieuwe ontwikkelingen?” 

Maarten van Rixtel: “In deze tijd bestuurder zijn vraagt lef, durf en visie. Met alleen aandacht voor vandaag en dit jaar ben je er niet. In het verleden kon je misschien op de tent passen en deed je het goed. Nu zijn transformatie-vaardigheden belangrijk en is het nodig naar de toekomst te kijken. Wat is zinnige zorg vanuit het kraptemodel? Er is meer dynamiek en er zijn volop onzekerheden. Een belangrijke competentie voor een 

bestuurder vandaag de dag is dat je intuïtief aanvoelt wat je in de maatschappij ziet, dat vertaalt en daar focus in aanbrengt.” 

André Hermsen: “De wereld verandert snel. Dat vergt flexibiliteit, maar ook een heldere koers. Er is bij Sensire een richting, maar die weg moet de ruimte bieden om bij te stellen. En dat doen we samen met de mensen uit het primaire proces.” 

Susanne Katus: “Kunnen jullie voorbeelden geven van wat en hoe jullie dat doen?” 

André Hermsen: “Zorgprofessionals moeten niet meedenken, nee, ze moeten meebepálen wat er gebeurt. Wij zijn in 2010 begonnen met het digitaliseren van de zorg. Wijkverpleegkundigen kregen een iPad en mochten er mee doen wat ze wilden. Dat was in de tijd dat die apparaten nog niet echt ingeburgerd waren. Daarna konden ze iPads verdelen onder cliënten. Dat leverde beeldzorg op, maar ook mantelzorgers die van afstand konden beeldbellen. Onze klanten gebruikten de iPads ondertussen net zo goed om samen bingo te spelen. Hoe maak je iemand gelukkig? Hoe geef je iemand regie? Daar gaat het om.”