We naderen alweer de jaargrens van 2022/2023. Met andere woorden: er ligt alweer bijna een jaar achter ons. Begin dit jaar nam ik het bestuurlijk stokje op interimbasis over. In het jaar wat achter ons ligt, is er veel gebeurd. Uiteindelijk met als resultaat een herziende richting en inrichting. In de algemene ledenvergadering van 14 december jl. zijn beide onderwerpen vastgesteld. Dat betekent onder meer dat we weer een Algemeen Bestuur krijgen en dat de Raad van Toezicht en de Raad van Advies worden opgeheven.

Maar ook belangrijk daarbij is dat we nog meer een organisatie van, voor en door de leden willen zijn. Het eigenaarschap van de dingen die we doen, ligt bij de leden. Een mooi voorbeeld daarvan is de regio Twente. In de afgelopen maanden hebben we daar een bestuurlijk netwerk opgetuigd, met het actieplan Toekomstbestendig Arbeidsmarkt zorg en welzijn regio Twente. Alle partijen doen daaraan mee; onderwijs, overheid, zorgverzekeraar en alle zorg- en welzijnsorganisaties. 

Dit bestuurlijk netwerk en de daarbij behorende stuurgroep, beschouwen wij als opdrachtgever. Wij spreken met hen af wat onze bijdrage is om het samenwerkingsverband te laten functioneren en hoe wij hen daarbij kunnen ondersteunen.

Zo net voor de kerst wil ik alle leden prettige en liefdevolle feestdagen toewensen en al het goeds voor 2023. Wij ontmoeten jullie graag weer in alle gezondheid in het nieuwe jaar! 

Hartelijke groet,
John van der Meulen