"Burgers hebben belang bij continuïteit en consistentie van beleid."

Nieuwe gemeenteraden zijn geïnstalleerd, colleges gevormd en portefeuilles verdeeld. De lokale politiek is klaar om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdzorg en de langdurige zorg in te vullen. Althans, zo lijkt het. Maar is dat ook zo? De regering zegt van wel. Her en der wordt getwijfeld. De stemming in de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden, maar het gaat door. Het Kabinet maakt een principiële keuze en vindt het beter om knelpunten tijdens het proces aan te pakken, dan te kiezen voor een zorgvuldige aanpak. 

Een van de grote dilemma’s is de vraag of gemeenten kiezen voor lokaal of gezamenlijk, regionaal afgestemd, beleid. In het uiterste geval is straks sprake van 400 koninkrijkjes, met even zoveel variatie en versnippering. Positief geformuleerd gaat het om de mogelijkheid om zorg op maat te organiseren. Negatief geformuleerd gaat het om 400 maal het wiel uitvinden. De tijd zal het leren. Politieke partijen, ook lokale partijen, zoeken mogelijkheden hun stempel te drukken op het gevoerde beleid. Burgers hebben belang bij continuïteit en consistentie van beleid. Een betrouwbare overheid, die een horizon kiest die verder weg ligt dan de volgende verkiezingen. 

Het zou daarom goed zijn wanneer gemeenten ervoor zouden kiezen hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden gezamenlijk, op regionaal niveau in te vullen. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt hiervoor het benodigde instrumentarium. Een tweede stap zou kunnen zijn bij aanbestedingen te kiezen voor een termijn van 4 jaar, waarin een overgangsjaar is begrepen. Dat wil zeggen dat aanbieders van zorg en ondersteuning een jaar van tevoren weten of zij na afloop van de periode van 4 jaar opnieuw een contract krijgen. Een derde maatregel tenslotte zou eveneens helpen bij het realiseren van de nodige continuïteit, namelijk het besluit om de aanbestedingsprocedure halverwege de zittingsperiode van een gemeenteraad te laten plaatsvinden. Daarmee wordt de looptijd van contracten over de zittingsperiode heen getild en zijn Colleges en Raad inmiddels voldoende ingevoerd om het proces goed te laten verlopen. 

Gerard Nederpelt
Directeur WGV Zorg en Welzijn