Verzuim is nooit helemaal te voorkomen, wel te beïnvloeden. "Houd personeel vitaal, stimuleer mobiliteit.” En: "Ga op tijd met elkaar in gesprek.”

Voorkomen is beter dan genezen. Het zijn ware woorden als het gaat over (ziekte)verzuim van medewerkers. "Je kunt verzuim nooit helemaal voorkomen, maar het is wel te beïnvloeden. Met een goed personeelsbeleid, het streven naar duurzame inzetbaarheid en integraal gezondheidsmanagement”, zegt Stian Vogelsang.

Vogelsang is arbeidsdeskundige bij Vitaal Verder in Hengelo dat werkt in opdracht van veel werkgevers in de zorg in het oosten en noorden van het land. Sinds de overname van Verzuimland heeft het bedrijf nagenoeg alle diensten op het gebied van verzuim in huis. Vitaal Verder richt zich vooral op begeleiding van personeel dat langdurig ziek is. 

Bedrijven en organisaties die veel aandacht hebben voor hun personeel, hebben doorgaans een lager verzuimpercentage, stellen Vogelsang en zijn collega Willeke Nijkamp, ook arbeidsdeskundige. 

"Op tijd met elkaar in gesprek gaan, is heel belangrijk”, zegt zij. Vogelsang: "Houd je personeel vitaal, stimuleer mobiliteit, zodat mensen kunnen bewegen, letterlijk en figuurlijk.” 

Terugkeer

In Oost-Nederland ligt het aantal ziekmeldingen in de zorgsector lager dan landelijk gemiddeld, maar het langdurig verzuim is hoger dan het gemiddelde. Vogelsang en Nijkamp zien een relatie tussen het hogere verzuim en het feit dat veel zorginstellingen in de regio contracten hebben met ‘klassieke’ arbodiensten. Ze vinden dat bedrijfsartsen bij deze traditionele organisaties minder gericht zijn op een vlotte terugkeer van medewerkers naar hun werk dan artsen die niet bij deze diensten werken. >

"Verzuim is nooit helemaal te voorkomen, wel te beïnvloeden."