Er gaat geen dag voorbij zonder dat de veranderingen in de zorg in het nieuws zijn. De zorg moet efficiënter, beter en goedkoper. Maar hoe gaan we dit realiseren? Lean Six Sigma is een samenvoeging van twee methoden: Lean en Six Sigma. Lean staat voor een continue verbetering en alles wat geen toegevoegde waarde heeft voor de klant uit het proces halen. Six Sigma gaat voor kwaliteit, variatie verminderen en een hoge betrouwbaarheid. 

Het symposium is de afsluiting van een Europees subsidietraject waarin een opleidingsprogramma is ontwikkeld om het continu verbeteren van zorg, zowel op het gebied van kwaliteit als kosten (efficiency), op basis van Lean en Six Sigma methodieken, al in de zorgopleidingen te borgen.

Zorgprocessen tegen het licht houden

Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn: "Arbeid is de belangrijkste factor binnen de zorgsector. De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is van cruciaal belang. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de inzet van professionals kosten met zich meebrengt. Naast het kostenaspect is kwaliteit het tweede cruciale aspect. Verder is sprake van veranderingen in de visie op zorg en de financieringsstructuur. 

Al deze factoren samen maken dat bedrijfs- (dus) zorgprocessen continu tegen het licht gehouden moeten worden. Een goed instrument hiervoor kan Lean Six Sigma zijn, zeker als het wordt toegespitst op de zorgsector."

Programma 

Tijdens het symposium dat op 24 juni plaatsvindt bij de Universiteit van Twente in Enschede, delen sprekers uit de wetenschap en de praktijk hun kennis en ervaring om de zorg efficiënter en veiliger te maken. Keynote sprekers als prof. dr. Richard Boucherie (CHOIR Universiteit Twente), prof. dr. Bert Kersten (Nyenrode Business Universiteit) en ir. Dick Theisens (Symbol) geven in het ochtendprogramma hun verfrissende visie op de bijdrage van Lean en Six Sigma aan een efficiënte en hoogwaardige zorg in het licht van de belangrijkste ontwikkelingen in deze sector. Na het lunchbuffet geven vervolgens verschillende zorginstellingen aan hoe ze Lean en Six Sigma in de praktijk hebben gebracht. 

Meer informatie en aanmelden

Partners in het project zijn o.a. ROC van Twente, WGV Zorg en Welzijn, Universiteit Twente en Symbol.