Wijzigingen organisatiestructuur
WGV Zorg en Welzijn

Afgelopen jaar heeft een herijking plaatsgevonden van het strategisch beleidsplan van de vereniging. Terwijl de missie voor de vereniging in feitelijk ongewijzigd is: ‘een evenwichtige, toekomstbestendige personeelsvoorziening in zorg en welzijn’ is de visie wel aangescherpt. Per 1 juni 2014 is de organisatiestructuur van de vereniging enigszins aangepast. 

Zo is er per 1 juni sprake van een aparte afdeling waarin alle activiteiten zijn ondergebracht die de vereniging als betaalde dienst aanbiedt. Het gaat dan om ondersteuning bij werving en selectie; loopbaanadvisering, mobiliteitsdiensten en outplacement; en testen. Al deze diensten worden uitgevoerd onder het label ‘ZorgSelect’.  

Nieuws rondom sectorplannen

Vanuit de vereniging wordt regelmatig nieuws gebracht over de stand van zaken rondom de sectorplannen. Op wgvzorgenwelzijn.nl vindt u een overzicht van alle verschenen nieuwsberichten en artikelen over dit onderwerp.

Willem de Gooyer nieuwe bestuursvoorzitter STMG

Willem de Gooyer is gestart als interim voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Thuiszorg Midden Gelderland. Hij vervult de vacature die ontstaan is na het vertrek van Ivone Bergsma. De Gooyer gaat samen met bestuurder Marc Hendriks leiding geven aan de uitvoering van de strategische agenda van STMG. Hij was eerder onder andere bestuurder bij zorgorganisatie Steinmetz |de Compaan (tegenwoordig Middin geheten). De Gooyer is tevens voorzitter van Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Maarten Rook voorzitter raad van toezicht Gelre 

Maarten Rook is sinds 1 juni voorzitter van de raad van toezicht van de Gelre ziekenhuizen. Hij volgt daarmee Harm Bruins Slot op. Rook is ruim tien jaar voorzitter van de raad van bestuur van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein geweest en vanaf 2010 tot 31 maart 2014 voorzitter van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Locatieprofielen ZGT

Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) speelt met haar keuze voor expliciete locatieprofielen in op de veranderingen in de zorg. Ziekenhuislocatie Almelo ontwikkelt zich tot de locatie voor hoog complexe, laagvolume zorg en acute zorg. Ziekenhuislocatie Hengelo ontwikkelt zich meer tot locatie voor planbare hoogvolume zorg. Het hele veranderingstraject neemt vijf jaar in beslag. Eind 2014 zijn als eerste klinische verloskunde/neonatologie en klinische interne geneeskunde helemaal ingericht in Almelo. In Hengelo zijn aan het eind van het jaar de afdelingen mammacare en nucleaire geneeskunde in bedrijf. Vervolgens komen in Hengelo diagnostische centra voor cardiologie en longgeneeskunde. In ZGT vinden jaarlijks een half miljoen poliklinische bezoeken plaats. Dat blijft zo. Daarnaast zijn er circa 36.000 klinische opnames en circa 50.000 dagbehandelingen per jaar.

  

Suggesties voor deze rubriek kunt u mailen naar [email protected]