Met een maatschappelijke opdracht, financiering vanuit VWS en dus zonder winstoogmerk. "Organisatieverandering is niet de corebusiness van de eerste lijn. Met onze kennis leveren wij een bijdrage”, vertelt Jongejan. "We inventariseren wat de vraag is, wat speelt in een dorp of wijk, welke zorgvragen er zijn, welke aanbieders en hoe zij in de eerste lijn de zorg zouden willen vormgeven. Per situatie komt daar een oplossing uit en wij begeleiden daarbij.”


"Huisartsenzorg is steeds meer teamsport” 

Goedkoper

De cliënt merkt het verschil, zo is hun overtuiging. "Neem de zorg voor mensen met bijvoorbeeld diabetes of hartfalen. Door inzet van praktijkondersteuners wordt er meer tijd en aandacht aan hen besteed. Dat is goed voor de patiënt en nog goedkoper ook.” 

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de ROS’en, de verzamelnaam van de regionale organisaties. "Dat proces gaat, met alle veranderingen die in hoog tempo komen, nog wel even door. 

Er wordt een ongelooflijk beroep gedaan op de eerstelijns zorg, ook steeds meer vanuit de gemeenten”, weet Arie Jongejan, die met Caransscoop in Beekbergen is gevestigd.

 

Integrale benadering

Van der Ploeg ziet nog een aanvullende ontwikkeling. "De eerste lijn is belangrijk, maar er moet eveneens specialistische zorg zijn. Ook daarvoor kan samenwerking positieve effecten hebben.” Hij is daarom blij dat zijn organisatie nu ook door ziekenhuizen bevraagd wordt. "Dat is het voordeel van Twente. Het is een afgerond gebied waar men elkaar kent en dat is de eerste voorwaarde voor samenwerking. De ervaring leert dat instellingen niet zo snel buiten de deur kijken. Daarom zijn we blij dat het besef toch groeit en dat de ziekenhuizen nu ook hebben aangegeven een rol te willen spelen in die integrale benadering.”

Want het werk verandert op alle terreinen, merkt hij. "Je bent als huisarts bijvoorbeeld niet alleen met de zorg voor je patiënten bezig. Je opereert in netwerken, huisartsenzorg is steeds meer teamsport geworden. Die trend zet ook elders door. Het klinkt als een open deur, maar samenwerking is de enige weg naar een kwalitatief betere zorg in combinatie met lagere kosten.”