Het initiatief begon twee jaar geleden te leven. "Er is al veel gebeurd, maar waar we nu vooral voor staan is dat het een initiatief van de burgers moet worden. Gemeente, zorgverzekeraar, werkgever: die hebben allemaal hun belang wel. Hen hoef je niet te stimuleren. Als een werkgever zijn medewerker gezond en gemotiveerd kan houden dan is hij daar blij mee.

Nu moet het nog van de inwoners zelf worden en in dat proces zitten we volop.” Dat valt nog niet mee, is de eerste ervaring. "Maar we weten ook wel dat het niet vanzelf gaat, dat we daar stapje voor stapje naar toe moeten.”

Wiel uitvinden

Ook iets als samenwerken in de ICT bezorgt de stuurgroep en participanten hoofdbrekens. "Iedereen werkt met een ander systeem en je moet bovendien rekening houden met de privacy. Het is soms echt pionieren, het wiel uitvinden.”

Omdat het project als een van de negen proeftuinen in het land is aangemerkt mag er volop geëxperimenteerd worden. "Dat is mooi. Alle deelnemende partijen leveren menskracht en geld, maar voor het aanzwengelen van nieuwe initiatieven is een extra stimulans vaak nodig en daar geeft deze status mogelijkheden toe. Bovendien geeft het feit dat we als proeftuin zijn aangewezen ook positieve energie.”

"Vitaal Vechtdal: Het is soms echt pionieren: het wiel uitvinden” 

Min tien maanden 

Per levensfase wordt een programma uitgewerkt. "Zoals een kinderarts over het programma Vroeg Erbij zei: het begint al met min tien maanden. Meer aandacht voor vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn is de eerste stap.”

Daarbuiten zijn de levensfases de Vitale Gemeente, het Vitale Werken en Langer Vitaal uitgedacht. "Met de invulling van het programma voor ouderen zijn we nu het verst”, meldt Dite Husselman. "Een eerste succesvol verlopen project is bijvoorbeeld het voorbereiden van senioren op een heupoperatie. Door hen in zo goed mogelijke conditie te brengen zijn er achteraf minder ligdagen en revalidatie nodig. Dat is een heel direct gevolg van extra aandacht en preventie.” Zo zijn er veel projecten die al gestart zijn of de komende tijd de aftrap krijgen. "De participatie, het welbevinden en de gezondheid van mensen verbeteren en de kosten naar beneden: alles wat we doen staat daarvan in dienst.”  

Vitaler zijn dan ergens anders

Vitaal Vechtdal is vormgegeven als een piramide. Vanuit het overkoepelende thema zijn vier deelprogramma’s benoemd. Vroeg Erbij, de Vitale Gemeente, het Vitale Werken en Langer Vitaal richten zich op verschillende levensfases en ontwikkelen allerhande projecten die tot het uiteindelijke doel moeten leiden. 

"Vitaler zijn dan in de rest van Nederland”, verwoordt Husselman de stip aan de horizon. "We willen dat iedereen meedoet en de zorgkosten minstens gelijk blijven”, vertelt ze.

Nu is het nog een project van organisaties, maar langzamerhand moeten scholen, kerken, verenigingen en uiteindelijk alle burgers eigenaar worden van Vitaal Vechtdal. "Gelukkig is in dit gebied het noaberschap in de genen verankerd. Als het vliegwiel eenmaal draait gaat het lukken. Daar ben ik niet bang voor.”