Formeel staan alle grenzen binnen de Europese Unie wijd open voor werknemers en werkgevers. De praktijk is ondertussen een stuk weerbarstiger. Daar weet Eddy van Hijum, gedeputeerde voor de provincie Overijssel, alles van. Met heel veel overleg op allerlei niveaus probeert hij barrières weg te nemen. Maar dat blijkt een hele kluif. 

Taalbarrières, cultuurbarrières, het erkennen van kwalificaties en diploma’s, het uitwisselen van informatie en vacatures: op al die punten probeert hij progressie te boeken met als eerste doel het verlagen van de werkloosheid in de grensstreek.

"Je ziet in alle regio's langs landsgrenzen dat de werkloosheid hoger is dan gemiddeld”, vertelt hij in zijn kamer, hoog boven Zwolle op de bovenste verdieping van het Provinciehuis. 

"In Enschede en Almelo loopt de werkloosheid tegen de twintig procent. Die werkzoekenden kijken niet of nauwelijks over de grens en daarmee is hun zoekgebied kleiner dan in de rest van Nederland. In Duitsland heeft men ondertussen vacatures die moeilijk zijn in te vullen. Er is daar bijvoorbeeld een tekort aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Door drempels van verschillende aard is voor hen werven in Nederland lastig.”

Informatievoorziening

Informatievoorziening: dat is de eerste pijler waar Van Hijum zich op richt. "Werkzoekenden kijken nu op bijvoorbeeld werk.nl, niet op een Duitse vacaturesite. In de Euregio, waarin we met een groot aantal grensgemeenten samen optrekken, werken we hard aan het ontsluiten en delen van informatie.” >