Omdat zorgprofessionals midden in het zorgproces staan, zijn zij een potentiële bron voor het identificeren en doorvoeren van verbetermogelijkheden en innovaties in de zorg. Om dit potentieel beter te benutten, voert de Universiteit Twente een onderzoek uit naar de wijze waarop zorginstellingen zogenoemde ‘medewerker-gedreven innovaties’ kunnen stimuleren. Dit stelt zorgorganisaties uiteindelijk in staat om effectiever en efficiënter te opereren.

Wat is medewerker-gedreven innovatie?

Medewerker-gedreven innovatie vindt plaats wanneer professionals nieuwe en verbeterde producten, diensten en/of processen ontwikkelen en implementeren. Hierbij kan gedacht worden aan een verpleegkundig team dat nieuwe ideeën voorstelt en uitvoert om de kwaliteit van zorg te vergroten of een apothekersassistent die een nieuw innamesysteem ontwikkelt om verspilling van ongebruikte medicatie tegen te gaan. Dit betekent dus dat medewerkers buiten de R&D-afdeling, beleidscentrum of stafbureau ook bijdragen aan vernieuwingen en verbeteringen in de zorg. 

Hoe kan medewerker-gedreven innovatie gestimuleerd worden?

Medewerker-gedreven innovatie begint bij het herkennen van verbetermogelijkheden, gevolgd door het genereren en ten uitvoering brengen van nieuwe ideeën om deze mogelijkheden te realiseren. Om medewerkers in staat te stellen dit te doen, kunnen organisaties putten uit diverse instrumenten. Hierbij kan gedacht worden aan autonomie, beoordeling, zelfsturende teams en trainingen waarmee medewerkers gefaciliteerd en gemotiveerd worden om producten, diensten en processen te vernieuwen en te verbeteren. 

Wilt u medewerker-gedreven innovatie in uw organisatie verbeteren of stimuleren?

Diverse zorgorganisaties zetten momenteel verschillende van deze instrumenten in en nemen maatregelen om beter te kunnen reageren op de huidige veranderingen in de zorg. De effecten hiervan op medewerker-gedreven innovatie zijn echter onvoldoende bekend.

Daarom voert de Universiteit Twente momenteel onderzoek uit naar de mate waarin instrumenten zoals decentralisatie, zelfsturende teams en trainingen zorgprofessionals in staat stellen om nieuwe en verbeterde producten, diensten en/of processen te ontwikkelen en implementeren. 

Geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie over het onderzoek naar medewerker-gedreven innovatie of hieraan deelnemen, neemt u dan contact op met Maarten Renkema, promovendus van de Universiteit Twente via [email protected].

Lees hier meer over het onderzoek.