De veranderingen en bezuinigingen in de zorgsector hebben onherroepelijk personele gevolgen. Voor de ondersteunende diensten, maar ook voor de zorgmedewerkers. De eerste optie is natuurlijk herplaatsing, maar door de omvang van de maatregelen zullen de meeste instellingen niet aan ontslagen kunnen ontkomen. In het Sectorplan Zorg is vastgelegd dat de overheid 32,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor uitvoering van mobiliteits- en werk-naar-werk-trajecten. Werkgevers die deze trajecten aan hun (boventallige) medewerkers aanbieden kunnen tot maximaal 50% van de kosten vergoed krijgen. Voorwaarde is wel dat ze gebruik maken van één van de vier landelijke bureaus die de aanbesteding mogen doen. 

Omzetdaling

Bij Zorggroep Solis in Deventer merkt men al langer de gevolgen van de veranderingen in de (ouderen-)zorg. Al in 2013 heeft men een van de verzorgingshuizen moeten sluiten omdat dit een te grote financiële belasting zou gaan vormen. 

Door het laten aflopen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de herplaatsing van medewerkers zijn destijds ontslagen voorkomen. Hoofd HRM van Solis, Franc Schafrat: "Maar als we doorrekenen wat de effecten van de landelijke en lokale maatregelen zijn, dan blijkt dat we tot 2017 rekening moeten houden met nog eens een omzetdaling van ruim 20%. We ontkomen er niet aan dat dit personele gevolgen heeft.”

Twee bureaus

"In 2014 hebben we een reorganisatie vastgesteld die we in drie tranches gaan uitvoeren. Met het overdragen van de kraamzorg naar een derde partij en een reorganisatie van het management, de stafafdelingen en de activiteitenbegeleiding, is tranche 1 begin dit jaar een feit geworden. >

De veranderingen en bezuinigingen in de zorgsector hebben onherroepelijk personele gevolgen.