Strategische koers

In de periode 27 juni t/m 5 juli vinden er, in het kader van het bepalen van de strategische koers van de vereniging, vier regionaal georiënteerde ledenbijeenkomsten plaats:

  • 27 juni : De Vogellanden in Zwolle
  • 4 juli: Elver in Nieuw Wehl
  • 5 juli: Riwis in Apeldoorn
  • 5 juli: ZGT in Almelo

Bestuurders, eventueel vergezeld door hun hoofd HRM, praten mee over een aantal strategische keuzes die voorliggen. Enkele weken geleden zijn hiervoor de gerichte uitnodigingen verstuurd. Meer informatie over de strategische koers.

ESF-aanvraag Duurzame Inzetbaarheid

De vereniging is van plan dit najaar een aanvraag te doen voor de nieuwe ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Het ministerie van SZW maakt 12,5 miljoen euro vrij voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Om de wensen van onze leden op dit gebied helder te krijgen, is op 20 juni naar alle hoofden P&O een mail gestuurd met het verzoek voor 30 juni een korte vragenlijst in te vullen.

Mantel ziektekosten

In 2016 maken 82 leden van WGV Zorg en Welzijn gebruik van de mantelcontracten ziektekostenverzekeraars (dit zijn ruim 35.000 zorgmedewerkers en gezinsleden). Vanuit deze mantelcontracten stellen Menzis en Zilveren Kruis jaarlijks een budget beschikbaar om  medewerkers vitaal te houden. In totaal is in 2016 hierdoor zo’n 
€ 170.000 beschikbaar voor de regio. Deelnemende organisaties zijn inmiddels geïnformeerd hoe zij over dit budget kunnen beschikken. Met de verzekeraars is de afspraak gemaakt dat bedragen onder de
€ 1.000,- gebundeld beschikbaar worden gesteld aan de vereniging. Dit budget wordt vervolgens ingezet voor activiteiten voor leden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.  

Conferentie Duurzame Inzetbaarheid op 24/11/16

Op donderdag 24 november 2016 zal de vereniging in samenwerking met Menzis, Zilveren Kruis en Colijn & Partners een conferentie organiseren die geheel in het teken zal staan van het thema duurzame inzetbaarheid. Meer informatie volgt binnenkort.


Leden profiteren

Vanuit de kernwaarde verbindend ziet de vereniging het als haar taak om bruggen te slaan tussen externe partijen die via mantelcontracten hun diensten en kennis aan leden ter beschikking stellen. In de afgelopen periode heeft de vereniging nieuwe samenwerkingsverbanden gesloten met Intercoaches, Verzuimland en XpertHR. Als lid profiteert u van korting als u diensten bij hen afneemt. 

SROI-module wordt intensief gebruikt

Gemeenten eisen van zorg- en welzijnsinstellingen waarmee zij contracten sluiten een maatschappelijke tegenprestatie. Veelal wordt gevraagd vacatures bij het werkbedrijf te melden om kandidaten uit de gemeentelijke doelgroepen hierop te kunnen bemiddelen. Met het oog daarop is in de vacaturebank (ZorgSelect) een extra functionaliteit ingebouwd. Een ‘vinkje zetten’ volstaat om een vacature (ook) bij de contactpersoon van het werkbedrijf te melden. Deze mogelijkheid is begin dit jaar geïntroduceerd. Inmiddels maken 22 instellingen er gebruik van en zijn 400 SROI-vacatures doorgegeven. Meer informatie