Het digitaal dashboard is een online platform dat inzicht moet gaan bieden in actuele, regionale arbeidsmarktcij-
fers en -trends van de sector zorg en welzijn. WGV Zorg en Welzijn werkt sinds begin dit jaar samen met collega werkgeversverenigingen Transvorm en Care2Care aan de ontwikkeling van zo’n digitaal dashboard. Onderzoeks-
bureau
Etil uit Maastricht ondersteunt daarbij.

Hans Hokke is naast zijn duo-functie als strategisch relatiemanager en manager interne bedrijfsvoering bij WGV Zorg en Welzijn betrokken bij dit project. Hans: “De vereniging wil haar rol als kennis-
knooppunt verder professionaliseren. Een van de manieren om daar meer vorm aan te geven is, door ervoor te zorgen dat een constante stroom van actuele en betrouwbare gegevens beschikbaar is om adequate analyses te kunnen maken van de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen als gebruiker van het dashboard snel en makkelijk allerlei regionale arbeidsmarkt-
informatie vinden, bijvoorbeeld over instroom in het onderwijs, ziekteverzuim en de ontwikkeling van de werkgelegen-
heid in de verschillende werkvelden.”

Actuele informatie

In Nederland loopt in opdracht van onder andere het ministerie van VWS, het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Het doel van het onderzoeksprogramma is partijen in de sector zorg en welzijn te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeids-
markt. Het gaat hierbij echter vooral om landelijke ontwikkelingen. De regionale diversiteit komt daarin onvoldoende naar voren. Daar komt bij dat cijfers veelal pas met veel vertraging beschikbaar komen en monitoring dan het karakter krijgt van geschiedschrijving. 

Hans: “Hoewel we in onze regioportretten de mogelijkheid hebben meer actuele ontwikkelingen mee te nemen, is het belangrijkste manco van de portretten dat de actualiteit van gepresenteerde ontwikkelingen te wensen overlaat, hetgeen de bruikbaarheid niet ten goede komt. Landelijke cijfers zijn vaak minstens 2 jaar oud. De ontwikkelingen gaan steeds sneller. Dat betekent dat we meer actuele informatie moeten krijgen en beter vooruit moeten leren te kijken.”