De sector zorg en welzijn staat voor grote opgaven en uitdagingen. Een optimaal werkende arbeidsmarkt, met goed opgeleide en toegeruste mede-
werkers, is cruciaal om die aan te gaan. In korte tijd is een situatie ontstaan van personeelstekorten in de zorg. Een integrale aanpak is gewenst.

Het programma Koersen op Kansen van de 14 regionale werkgeversorganisaties aangesloten bij RegioPlus, biedt die integrale en gestructureerde aanpak. De constatering is wel dat extra inspanning-
en nodig zijn. Zeker ten aanzien van imagobevordering om de sector als aan-
trekkelijk en uitdagend te positioneren.

In het Kamerdebat van 29 maart jl. over ‘personeelstekorten in de zorg’ hebben diverse partijen aangemerkt dat het imago van de sector beter moet en kan. Staatssecretaris Van Rijn heeft de Kamer aangegeven dat het ministerie van VWS werkt aan een arbeidsmarkt-
campagne gericht op het imago over werken in z&w. Jelle Boonstra, directeur RegioPlus: "Vanuit RegioPlus onder-
schrijven we dit belang. We merken dat de sector te leiden heeft (gehad) onder de bezuinigingen en ook

last heeft van de eenzijdige belichting van de media op zogenaamde mis-
standen in de sector. Wat goed gaat, en gelukkig is dat heel veel in zorg en welzijn, is geen nieuws." Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn beaamt dit. "De beeldvorming over de sector wordt sterk bepaald door de berichtgeving in de media. Een minstens zo belangrijke factor is de directe betrokkenheid. Met ruim 1,2 miljoen werknemers, één op de zes werkenden, en miljoenen burgers die een beroep doen op de sector, dringt het wel en wee van de sector door tot in elke huiskamer. Eigen ervaringen en de ervaringen van mensen uit de directe omgeving zijn daarmee van grote invloed op de beeldvorming."

Landelijke imagocampagne

In 2016 heeft WGV Zorg en Welzijn, samen met een aantal andere regionale werkgeversorganisaties het initiatief genomen om voor het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) lesma-
teriaal te ontwikkelen ten behoeve van Loopbaan Oriëntatie en Begeleidings-
activiteiten (LOB). Dit lesmateriaal komt deze zomer beschikbaar en is dus bruikbaar voor schooljaar 2017-2018.