Het ROC van Twente in Hengelo is op dinsdag 7 november 2017 het decor voor de conferentie ‘De medewerker van de toekomst’. De subtitel van de conferentie is ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’, analoog aan de titel van het tweede adviesrapport van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (2016), onder voorzitterschap van mr. drs. Kete Kervezee.

De zorgvraag van mensen is de afgelopen decennia in snel tempo veranderd en samen met wijzigingen in de omgang met de zorgvrager, ons zorgstelsel, demografische en technologische ontwikkelingen, doet dit een groot beroep op de flexibiliteit en wendbaarheid van zowel opleiders als zorgaanbieders. De enige zekerheid is dat er structureel veranderingen zullen zijn en dat vraagt een andere aanpak en organisatie.

Jan Nijhuis is directeur beroepsonderwijs bij Landstede en lid van de stuurgroep die de conferentie voorbereidt:

“Voortgaan op de klassieke wijze van opleiden en werken is geen optie. Maar welke mogelijkheden zijn er wel? En hoe kun je deze handen en voeten geven? Het antwoord op deze en andere vragen zoeken we tijdens een inspireren-
de conferentie voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van onderwijsinstellingen en het werkveld zorg en welzijn.”

Dagvoorzitter George Parker

Inleider en dagvoorzitter van de conferentie is George Parker, spreker, auteur, stand-up illusionist en creatie-
coach. Op dit moment is de voorbereiding van de conferentie nog in volle gang, maar volgens Parker wordt het in ieder geval geen dag van stilzitten en luisteren: “Het gaat over wendbaarheid van organisaties, dus moet er bewogen worden. Een organisatie is gebouwd op zekerheden, vastigheden. Maar dat maakt je inflexibel. Ik vergelijk het met reizen via treinrails. Je gaat van station naar station. Dat geeft zekerheid, maar beperkt je ook. Je kunt immers niet zomaar afslaan, een andere route kiezen.