Landelijk zoveel mogelijk organisaties laten aansluiten bij het Waarschu-
wingsregister: dat is het hoofddoel van Safia El Habhoubi, beleids-
adviseur Waarschuwingsregister van RegioPlus. “Dan werkt het. Dan kan een werknemer die binnen de ene organisatie over de schreef is gegaan niet zomaar bij een andere aan de slag.”

Het Waarschuwingsregister meldt wanneer een medewerker van een aangesloten zorgorganisatie zich heeft misdragen. Een dergelijke ‘zwarte lijst’ is al jaren een succes in de detailhandel. “Daar hebben ze veel te maken met fraude en diefstal. Door het Waarschu-
wingsregister kan kwaadwillend personeel na een ontslag niet simpelweg bij een andere werkgever hetzelfde gaan doen.”

De eerste ervaringen binnen de langdurige zorg zijn opgedaan in de regio Haaglanden. Vaak gaat het om kleine criminaliteit die niet tot een veroordeling komt en daardoor onder de radar blijft. “Terwijl de gevolgen voor cliënten vaak dramatisch zijn”, weet Safia. “Werkgevers zijn blij als zo iemand vertrekt.

Zij zijn van het probleem af. Het is een onderwerp waar niet graag over gepraat wordt en werkgevers hangen dergelijke ervaringen niet aan de grote klok. Doe je niets, dan kan het zomaar zijn dat de volgende organisatie deze werknemer aanneemt. Het Waarschuwingsregister voorziet collega-organisaties gemakkelijk van relevante informatie en je neemt als organisatie je maatschappelijke verantwoording met betrekking tot veilige zorgrelaties.”

Beschermen

Dat is ook de reden dat zorgorganisatie Cardia, actief in Den Haag en Rijswijk, aanhaakte bij het Waarschuwingsregis-
ter. “Vooral hier, in het stedelijk gebied, merk je dat medewerkers, die wegens wangedrag een organisatie moeten verlaten, bij de volgende zo weer aan de slag gaan”, heeft bestuurder Henriëtte Bertels gemerkt. “Natuurlijk, het gebeurt niet heel vaak, het is geen schering en inslag. Maar je wilt als organisatie alles doen om je cliënten te beschermen. Daarom doen we mee, dat vinden we belangrijk.”