In mei 2017 is het project ‘Wendbaar aan het werk’ van start gegaan. Gedurende 18 maanden is
€ 500.000 beschikbaar om te werken aan wendbare medewerkers en een gezonde organisatiecultuur in zorg en welzijn. Annet de Lange is verguld dat ze onderzoek mag doen naar de effecten ervan. Een unieke kans om twee jaar lang te zien wat maatregelen teweeg brengen als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

WGV Zorg en Welzijn werkt bij de uitvoering van dit project nauw samen met collega werkgeversorganisatie Transvorm uit Noord-Brabant. Het project is verdeeld in twee deelprojecten: goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Annet is lector Human Resource Management, Faculty of Economics and Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Haar onderzoek richt zich op projecten bij aanbieders van zorg en welzijn. Voor die projecten en het onderzoek is vanuit het ESF een fikse subsidie gekomen.
Zestien leden van WGV Zorg en Welzijn

krijgen ondersteuning op het terrein van het blijvend en zo optimaal mogelijk inzetten van hun personeel. Dit gebeurt door middel van interventies, zoals leiderschapstrainingen en zelfleider-
schapstrajecten.

Uitval

Preventie is volgens Annet het belangrijkste oogmerk. “De laatste landelijke cijfers werkvermogen zorg en welzijn geven weer dat dertien procent van de medewerkers in zorg en welzijn een slecht tot matig werkvermogen heeft. Dat kun je met de workability-index meten. Die mensen hebben een grote kans op uitval en lopen op fysiek, sociaal en psychisch vlak tegen beperkingen aan.”

Die groepen worden in kaart gebracht en een gerichte aanpak moet de vitaliteit van de medewerkers vergroten. “Die interventies kunnen allerlei vormen hebben die zijn gericht op de specifieke situatie binnen een organisatie. Ik ga twee jaar lang meten of er effecten zijn.”